Naujienos

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba baigė dvejus metus trukusį mokymų projektą

  2019-01-28

Per 25-erius veiklos metus Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba įgyvendino ne vieną žemdirbių mokymų projektą. Vienas iš jų – dvejus metus tęstas „Profesinės kvalifikacijos tobulinimas žemės ūkio ir aplinkosaugos srityse“, kurio darbai baigiami šiemet.

Ūkininkų žinių tobulinimas – viena iš Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos veiklos sričių. Kasmet visoje Lietuvoje konsultantai ir specialistai organizuoja įvairius mokymus (ir nuotolinius), komercinius kursus, lauko dienas.

Per 25-erius veiklos metus Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba įgyvendino ne vieną žemdirbių mokymų projektą. Vienas iš jų – Europos Sąjungos remiamas projektas „Profesinės kvalifikacijos tobulinimas žemės ūkio ir aplinkosaugos srityse“ – buvo pradėtas 2017 m. vasarį. Šių metų vasarį visi darbai jau turi būti baigti, pateikta galutinė projekto ataskaita ir mokėjimo prašymas.

Pavyko atlikti visus numatytus darbus

Apibendrinant atliktus darbus, galima pasidžiaugti, kad visuose šalies regionuose (10-yje apskričių, 49 savivaldybėse) Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos konsultantams ir specialistams pavyko sėkmingai suorganizuoti visus 176 mokymo kursus, vykusius pagal 12 mokymo programų, o susidomėjusių mokymais ir juose dalyvavusių buvo daugiau nei planuota. Taigi mokymų dalyvių – ūkininkų, jų partnerių, ūkio darbuotojų, kitų fizinių ir juridinių asmenų, užsiimančių žemės, maisto ir miškų veikla ir įregistravusių žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre – suskaičiuota daugiau kaip 2625 (planuota – 2504). Tarp jų buvo ir norinčių tobulinti profesinę kvalifikaciją kaimo vietovėse ūkine veikla užsiimančių žemės valdytojų.

Mokymų metu didelis dėmesys skirtas jaunųjų ūkininkų žinių tobulinimui. Taip pat akcentuota, koks svarbus mokymasis visą gyvenimą, suprantant, kad nuolat kintančioje žemės ūkio aplinkoje sėkmingai, ekonomiškai ir pelningai, saugant savo darbuotojus ir aplinką, diegiant išmaniąsias, inovatyvias ūkininkavimo technologijas ūkininkauti gebės tik siekiantys žinių ir mokantys jas lanksčiai pritaikyti.

Įgyvendinimo laikotarpiu projektą administravo Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos specialistės: projekto vadovė – Mokymo paslaugų skyriaus vadovė Ingrida Babenskienė, finansininkė – buhalterė-kasininkė Snieguolė Latakienė, projektą koordinavo Mokymo paslaugų skyriaus vyresnioji specialistė Renata Stašinskienė.

Mokymo medžiagą rengė ir mokymų metu lektoriavo Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajonų biurų konsultantai ir specialistai.

Projektas baigtas – mokymo procesas tęsiamas

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba tęsia žemdirbių mokymo procesą ir kviečia juos rinktis naudingiausius mokymus. Taip pat rekomenduoja ir mokymosi būdą. Nuotoliniu galima mokytis prisiregistravus informacinėje sistemoje IKMIS. Visais atvejais mokymų dalyviai gauna kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius pažymėjimus. Daugiau informacijos apie mokymus skelbiama įstaigos interneto svetainėje www.lzukt.lt ir portale www.agroakademija.lt.