Naujienos

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba – parodos-forumo „EKOAgrITech“ partnerė

  2023-07-04

Šiandien ekologinės augalininkystės technologijų parodoje-forume „EKOAgrITech“ ekologiniais, sveiko dirvožemio ir ES paramos klausimais konsultavo Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos specialistai.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba – viena iš parodos-forumo „EKOAgrITech“ organizatoriaus – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro – partnerių, o žurnalo „Mano ūkis“ komandai patikėtas informacinio rėmėjo vaidmuo.

Veikla turi būti kryptinga

Sveikindamas renginio organizatorius ir dalyvius, Konsultavimo tarnybos direktorius S. Cironka linkėjo diskutuoti ir parsivežti gerų idėjų. Pasak jo, ekologinis ūkininkavimas yra tam tikra specifinė niša, gaminanti specifinius produktus.

„Ekologinių ūkių daugiau tuose regionuose, kuriuose žemės mažiau našios. Juose mūsų augalininkystės konsultantai turi ne tik išmanyti tradicinę augalininkystę, jie turi būti įsigilinę ir į ekologinės gamybos taisykles, kad padėtų mūsų klientams. Tai nėra lengva, nes reikalavimų daug. Per dieną ūkis netampa ekologiniu. Ta kelionė konsultanto su ūkininku prasideda nuo idėjos, nuo atsakymų į klausimus: kur aš noriu būti, ką noriu padaryti, kokia bus perspektyva, ar būsiu pajėgus užauginti, parduoti, tai yra auginti pajamas iš tos veiklos. Atsakius į visus šiuos klausimus, kelionė prasideda“, – sakė direktorius.

Konsultavimo tarnybos vadovas akcentavo, kad norint didinti ekologinių ūkių skaičių, veikla turi būti labai kryptinga. Turėtų veikti visas ciklas, visas mechanizmas, pradedant nuo gamybos, perdirbimo  ir nišos, kur keliauja produktai. Pasak jo, jeigu ekonominis faktorius nesuveikia, tai  neskatins sektoriaus augimo.

„Turime galvoti apie tai, kad reikia gaminti produkcijos tiek, kad jos užtektų ir perdirbti. O kad perdirbimas atsirastų, reikia kiekio. Todėl svarbu sveikinti kooperatyvus, asociacijas, kurios stengiasi suburti ekologinės produkcijos augintojus, kad galėtų ir planuoti, ir plėsti šitą sektorių“, – įžvalgomis dalinosi S. Cironka.

Renginyje apie Europos Sąjungos paramą konsultavo Konsultavimo tarnybos Finansinės apskaitos ir ekonomikos skyriaus vadovė Vaida Gomoliauskienė, o apie sveiką dirvožemį – Tiksliojo ūkininkavimo paslaugų ir kompetencijų centro augalininkystės specialiste Milda Šniukaite ir augalininkystės paslaugų vadovas Karolis Urba.

Ekologiškai ūkininkaujančio konsultanto įžvalgos

Konsultavimo tarnybos Tauragės r. biuro augalininkystės konsultantas, pats ūkininkaujantis ekologiškai Petras Kulikauskas sakė, kad ekologiniai ūkiai iš supirkėjų už produkciją gauna beveik tą pačią kainą, kaip iš chemizuotų, o gyvulio užauginimas ar augalininkystės produkcijos sąnaudos didesnės ir derlius mažesnis. Žiūrint iš vartotojo pusės – kainų neiškelsi, nes niekas nepirks. Tad atsiduri tarsi tarp dviejų girnų.

Jis nuo 1998 m. laikosi ekologinio ūkininkavimo principų. „Teko agronomo kelią pradėti chemizuotuose kolūkiuose. Augalų apsaugos produktų naudojimas atsiliepia tiesiogiai sveikatai. Pasakiau, kad užtenka tą chemiją valgyti. Reikia pereiti prie tvaresnio ekologiško ūkininkavimo, nenaudoti tų sintetinių neleidžiamų mineralinių trąšų ir augalų apsaugos produktų, kuriuos naudoja chemizuoti ūkiai. Užauginame mažiau, tik produktas sveikesnis“, – apie pasirinkimą pasakojo konsultantas.

Biure konsultuoti ekologiniais klausimais P. Kulikauskas pradėjo nuo 1998 metų. Tada buvo pirmieji ekologinio ūkininkavimo žingsniai Lietuvoje. Dabar konsultuoja ir paslaugas teikia 30-čiai ekologiškai ūkininkaujančių klientų, kurių ūkiai dažniausiai mišrūs. Augina ir mėsinius, ir pieninius galvijus.

„Rengiu ekologiniams ūkiams reikalingus dokumentus, pildau ekologinės gamybos žurnalus, konsultuoju ekologinės gamybos klausimais. Išleidžia naujas taisykles, tai diskutuojame, aiškinamės. Ir šiemet daug diskusijų buvo dėl naujų  ekoschemų. Visą pavasarį gilinomės“, – apie bendrus darbus kalbėjo konsultantas.

Organizatoriai pasistengė

Parodos-forumo „EKOAgrITech“ metu pristatyti naujausi žemės ūkio mokslo pasiekimai ir tvarios technologijos.

Su mokslininkais, konsultantais, ūkininkais, ekologiškos produkcijos gamintojais ir perdirbėjais diskutuota aktualiomis temomis.

Specialiai įrengtuose parodomuosiuose augalininkystės laukeliuose buvo galima apžiūrėti įvairių veislių augalus, auginamus taikant skirtingas augalų apsaugos ir tręšimo technologijas, palyginti jų efektyvumą, išklausyti specialistų konsultacijų.

Taip pat demonstruotos žemės ūkio gamybos priemonės ir įranga.

Autorė Jolanta Dalia Abarienė

Egidijaus Vilkevičiaus nuotraukos