Naujienos

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyboje planavimo laikotarpis

  2018-10-05

Spalio 3–4 d. LŽŪKT mokymų centre „Agroakademija“ vyko Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajonų biurų vadovų susirinkimas. Jo tikslas – 2019 m. veiklos planavimas.

Susirinkimą pradėjęs LŽŪKT direktorius dr. Edvardas Makelis akcentavo vieną svarbiausių LŽŪKT vertybių – nešališkumą. Svarbiausiu strateginiu tikslu jis įvardijo klientų pasitenkinimą konsultantų atliktu darbu.
Direktorius nurodė sritis, kurioms numatoma skirti daugiau ES lėšų: pajamų didinimui kaime, veiklai, susijusiai su klimato kaita, aplinkos apsaugai. Pasak jo, šiuo metu Lietuvoje vyksta ūkininkų kartų kaita, todėl labai svarbu išsiaiškinti jų lūkesčius. Jau dabar aišku, kad ateitis – inovacijų diegimo, skaitmenizavimo procesai, kurie turės įtakos ir LŽŪKT veiklai. Gilintis į šiuos procesus planuojama dalyvaujant ir įgyvendinant tarptautinius projektus.

Pranešimą skaito LŽŪKT direktorius dr. E. Makelis

Susirinkime aptarti LŽŪKT paslaugų plėtros tikslai ir gairės, rinkodaros strategija, profesinių kompetencijų užtikrinimo klausimai, projektinė veikla, pristatyti paslaugų kokybės vertinimo rezultatai.