Naujienos

LŪS kviečia dalyvauti konkurse „Metų ūkis 2019“

  2019-05-30

Konkursas „Metų ūkis“ šiemet organizuojamas jau 26-tą kartą. Konkurse dalyvauti kviečiami Lietuvos ūkininkai, įregistravę ūkius ūkininkų registre, aktyviai ūkininkaujantys tose savivaldybėse, kur yra dirbanti ir veiklą vykdanti rajono Ūkininkų sąjunga. Konkursas gali būti organizuojamas ir kitose savivaldybėse. Konkurso rezultatus LŪS administracijai būtina pristatyti iki 2019 m. spalio 15 d. imtinai. Konkurso pradžia – nuo paskelbimo žiniasklaidoje datos. Informacija pasiteirauti: (8 37) 225301, 8 687 83457, el. paštu [email protected] .

Konkurso rezultatų apibendrinimo renginio generalinis rėmėjas – Swedbank, pagrindinis rėmėjas – UAB „Biržų žemtiekimas“.

KONKURSO „METŲ ŪKIS 2019” NUOSTATAI

Tikslas – skatinti ūkininkus pažangiai ūkininkauti, siekiant gamybos efektyvumo ir ekologinės pusiausvyros, geriau tvarkytis savo ūkyje, išaiškinti geriausius savivaldybėse.

Organizatoriai – Lietuvos ūkininkų sąjunga.

Rėmėjai – įmonės, pareiškusios norą remti konkursą.

Konkurso dalyviai – Lietuvos ūkininkai, įregistravę ūkius ūkininkų registre,  dalyvaujantys ūkininkų veikloje ir savo veiklą vykdantys tose savivaldybėse, kur yra dirbanti Ūkininkų sąjunga. Konkursas gali būti organizuojamas ir kitose savivaldybėse, tačiau į respublikinį apdovanojimą Lietuvos ūkininkų sąjunga pasilieka teisę kviesti tik dirbančių ir veiklą vykdančių rajoninių ūkininkų sąjungų laimėtojus.

Konkurso organizavimas – konkursas rajonuose (savivaldybėse) organizuojamas dviem etapais: pirmiausia pagal vertinimo kriterijus seniūnijose išrenkami geriausi ūkininkų ūkiai, padarę didžiausią pažangą per pastaruosius metus, sudaromi aplankytų ūkių sąrašai, po to išaiškinami geriausi ūkiai rajono (savivaldybės) lygmenyje.

Vertinimo komisijos – sudaromos iš rajono (savivaldybės) konkurso organizatorių: LŪS rajono skyriaus, rajono žemės ūkio skyriaus atstovų, kitų rajono žemdirbiškų organizacijų atstovų, pasikviečiant praėjusių metų konkurso laimėtojus – ūkininkus, spaudos atstovus ir rėmėjus.

Vertinimo kriterijai – vertinimas susideda iš trijų dalių:

1) ūkininko kvalifikacija, išsilavinimas,

2) ūkio veiklos ir jo rezultatų įvertinimas,

3) papildomi kriterijai.

(su visais konkurso nuostatais galite susipažinti www.lus.lt arba kreipiantis į rajono (savivaldybės) vertinimo komisiją)

Laimėtojų išaiškinimas ir apdovanojimas

Laimėtojais pripažįstami ūkiai, rajoninių vertinimo komisijų sprendimu, surinkę daugiausiai balų. Kiekviename rajone (savivaldybėje) išaiškinami tik trys geriausi ūkiai ir skiriamos pirma, antra ir trečia vietos (kiekvienoje vietoje po vieną laimėtoją). Nugalėtojams vertinimo komisija pateikia konkurso anketas, kurias jie užpildę ir pasirašę grąžina komisijai. Ūkininkai, praeitais metais užėmę pirmas vietas, šių metų konkurse kaip dalyviai nedalyvauja. Tačiau jie gali būti kviečiami tapti vertinimo komisijos nariais.

Konkurso nugalėtojų apdovanojimas organizuojamas ir vykdomas dviem etapais:

  • rajoniniame (savivaldybės) lygmenyje – rengia rajoninio (savivaldybės) konkurso organizatoriai;
  • respublikiniame – rengia Lietuvos ūkininkų sąjungos administracija. Į respublikinį apdovanojimą Lietuvos ūkininkų sąjunga pasilieka teisę kviesti tik dirbančių ir veiklą vykdančių rajoninių ūkininkų sąjungų laimėtojus.

Konkurso informaciniai rėmėjai – laikraščiai „Ūkininko patarėjas“, „Kaimo laikraštis“,  agroverslo žurnalas „Mano ūkis“, portalai www.manoukis.lt, www.ukininkopatarėjas.lt, www.agroakademija.lt, www.agroeta.lt (sąrašas nebaigtinis).

Rekomenduojame paskaityti apie ankstesnių metų konkurso dalyvius:

„Metų ūkis 2018“: „Esate kiečiausia Lietuvos investicija“ (su vaizdo įrašu)

Nepraranda vilties, jog pieno ūkis turi ateitį

Išrinkti geriausi kėdainiškių ūkiai

„Svarbiausia – dirbti ir tikėti savimi“

„Metų ūkis 2018“: išrinkti geriausieji Kelmės rajone

„Metų ūkis 2018“: kupiškėnai išsirinko geriausius

„Metų ūkis 2017“ – nuo Vilniaus iki Klaipėdos (su fotogalerija)

LŪS, LŽŪKT informacija