Naujienos

LŽŪKT 2021 m. geriausieji: „Mums ji geriausia“

  2022-06-02

Verslo ekonomikos skyriaus vadovė Vaida Gomoliauskienė – geriausia 2021 m. specialistė.

Pasiekti skyriaus kelti tikslai. Darbuotojų profesinėms kompetencijoms tobulinti naudoja daug metodų, praktinių pavyzdžių, situacijas aptaria iš kelių pusių.  

Vaida atsakingai prisideda prie bendrų įstaigos tikslų, t. y. verslo ekonomikos paslaugų sklandaus pardavimo ir teikimo. Esant poreikiui, visada įsitraukia į darbą su konsultantais, biuro ar regiono vadovais. Ji yra iniciavusi, sukūrusi ir nuolatos atnaujina verslo ekonomikos paslaugai teikti  reikalingus įrankius (skaičiuokles). Rūpinasi jų tobulinimu, palaikymu. Kaip ekspertė, reikšmingai prisidėjo prie ŽŪVAS projekto įgyvendinimo ir kitų darbo grupių veiklos. 

„Vaida konkreti ir teisinga asmenybė. Ji tvirto charakterio, atsakinga, reikli ne tik sau, bet ir kitiems. Ji įtaigi, kai kalba auditorijoje, klientams. Vaida moka rasti tinkamiausius žodžius, kai reikia pagirti, padrąsinti ar palaikyti kolegą. Labai kukli, kai kalbama apie jos nuveiktus darbus ir užtarnautus nuopelnus. Mums ji geriausia“, – sako kolegos. 

E. Vilkevičiaus nuotrauka