Naujienos

LŽŪKT 30-ojo gimtadienio šventėje dėkota darbuotojams

  2023-12-01

Akademijos kultūros centro (Kėdainių r.) aktų salėje į padėkos šventinį renginį, skirtą  veiklos 30-mečiui, rinkosi Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos darbuotojai ir svečiai. „Ačiū už 30 metų. Aukime kartu!“ – nuo scenos skambėjo padėkos žodžiai.

Kreipdamasis į šventės dalyvius, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktorius Gintas Saulius Cironka akcentavo, kad didžiausia įstaigos vertybė yra beveik 400 iniciatyvių, kūrybingų ir profesionalių darbuotojų. Jam antrino Konsultavimo tarnybos įkūrėjas, buvęs ilgametis direktorius Edvardas Makelis, dėkodamas visiems, „kurie dirbo, yra šiandien ir dirbs ateity“.

Visus sveikino, padėką už nenuilstamą, nuoširdų darbą ir pastangas, kad Kėdainių krašto žemdirbiams ir agroverslui būtų teikiamos profesionalios paslaugos ir puoselėjami šilti tarpusavio ryšiai, Kėdainių r. biurui įteikė rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis.

„Jūs esate reikalingi, nes padedate įveikti žemdirbiams skirtus iššūkius: žiedinė ekonomika, tvarumas, technologinės inovacijos ir kt. Taigi jūsų darbo poreikis nei kiek nemažėja. Gyvuokite, kad klestėtų žemės ūkis“, – sakė meras, kreipdamasis į visus Konsultavimo tarnybos darbuotojus.

Linkėdamas Konsultavimo tarnybai gyvuoti ir klestėti, LR Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Viktoras Pranckietis už nuoširdžiai atliekamą ilgametį darbą, profesinę išmintį, iniciatyvumą ir veiklumą Seimo Pirmininkės Viktorijos Čmilytės-Nielsen padėkas įteikė vyriausiajai Konsultavimo tarnybos buhalterei Daivai Žvikienei, Šakių r. biuro vadovei, vyresniajai ekonomikos konsultantei Aušrelei Pukinskienei, Rokiškio r. biuro vyresniajai gyvulininkystės konsultantei Birutei Spundzevičienei, o direktoriaus pavaduotojui Rimtautui Petraičiui – už nuoširdžiai atliekamą ilgametį darbą, profesinę išmintį, bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos ir užsienio žemės ūkio konsultavimo, mokslo ir mokymo įmonėmis.

Sveikino steigėjai ir bendražygiai

Padėkos ir sveikinimo žodžiais į šventinio renginio dalyvius kreipėsi ir Konsultavimo tarnybos dalininkų: Lietuvos ūkininkų sąjungos, Lietuvos bendrovių asociacijos ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos vadovai ir atstovai.

Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas už indėlį į Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos veiklos vystymą ir profesionalų, atsakingą darbą konsultuojant žemdirbius apdovanojo Pasvalio r. biuro vadovę, vyresniąją buhalterinės apskaitos konsultantę Eglę Baltrūnienę, vyriausiąją personalo specialistę Giedrę Butkienę, regiono vadovę Ireną Butkienę, Pakruojo r. biuro augalininkystės konsultantę Astą Dalangauskienę, Šakių r. biuro vyresniąją buhalterinės apskaitos konsultantę Viliją Daniliauskienę, Finansinės apskaitos ir ekonomikos skyriaus vadovę Vaidą Gomoliauskienę, Technologinių paslaugų skyriaus vyriausiąją gyvulininkystės specialistę Daivą Gurauskienę, Rinkodaros skyriaus vadovę Eriką Mankutę, Technologinių paslaugų skyriaus augalininkystės ekspertę Kristiną Narvidienę, Teisės ir personalo skyriaus vadovę Ritą Petraitytę, Lazdijų r. biuro vadovę, augalininkystės konsultantę Jolitą Rasimavičiūtę, IT skyriaus vadovę Ilmą Rimkevičienę, Analitikos ir finansų skyriaus duomenų analitikę Jolantą Rimkevičienę, Kelmės r. biuro vadovę, gyvulininkystės konsultantę Bronę Vaičiulienę, Panevėžio r. biuro vadovę, buhalterinės apskaitos konsultantę Astą Varanauskienę, Akmenės r.  biuro vadovę, buhalterinės apskaitos-ekonomikos konsultantę Zitą Vaišvilienę.

Už indėlį didinant Lietuvos žemės ūkio sektoriaus konkurencingumą, profesionaliai informuojant agroverslą aktualiais klausimais žemės ūkio ministro padėka apdovanota redakcijos „Mano ūkis“ komanda.  

Kreipdamasis į šventės dalyvius, ministras sakė: „Esat modernūs, vis labiau stiprėjat, tampat savarankiški. Linkiu ilgų gyvavimo metų“.

Siekti savo srities aukštumų Konsultavimo tarnybos kolektyvui linkėjo LŽŪBA prezidentas Eimantas Pranauskas, o galimybių neleisti destrukcijai įveikti progreso – LŪS pirmininkas Raimundas Juknevičius.

Prie jų jungėsi LŽŪBA viceprezidentas Alfredas Bradauskas, generalinis direktorius Jonas Sviderskis, LŪS Ignalinos r. skyriaus pirmininkė Marijona Lukaševičienė, LŪS vicepirmininkas Ignas Hofmanas, Konsultavimo tarnybos nacionalinės priežiūros tarybos atstovas, Kauno r. ūkininkų sąjungos pirmininkas Mindaugas Maciulevičius, Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos kanclerė Astrida Miceikienė.

Linkėta tvirto stuburo, vieningos krypties, draugiškumo, tikėjimo, kad galima daug nuveikti, drauge kuriant inovatyvų žemės ūkį.

Dėkojo vadovai

Konsultavimo tarnybos direktorius G. S. Cironka ir pavaduotojas Rimtautas Petraitis už profesionalų darbą, iniciatyvumą ir veiklumą prisidedant prie Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos veiklos plėtros ir žemdirbių konkurencingumo stiprinimą dėkojo Mažeikių r. biuro vadovei, vyresniajai buhalterinės apskaitos konsultantei Jolantai Beniušienei, Finansinės apskaitos ir ekonomikos skyriaus vyriausiajai verslo ekonomikos specialistei Vaidai Čepienei, Jurbarko r. biuro buhalterinės apskaitos-ekonomikos konsultantei Viktorijai Radavičiūtei-Domeikienei ir jo vadovei, vyresniajai buhalterinės apskaitos konsultantei Kristinai Gakienei, vyresniajai personalo specialistei Ligitai Katkevičienei, Molėtų r. biuro vadovei, buhalterinės apskaitos-ekonomikos konsultantei Jurgitai Kandratavičienei,  Ignalinos r. biuro vadovei, buhalterinės apskaitos konsultantei Nadeždai Lašinskienei, Šalčininkų r. biuro vyresniajam augalininkystės konsultantui Eugenijui Lukoševičiui, laboratorijos vedėjai Linai Šmakovienei, Kretingos ir Klaipėdos r. biuro vadovei, buhalterinės apskaitos-ekonomikos konsultantei Gražinai Poškienei, Infrastruktūros ir pirkimų skyriaus eksploatavimo technikui Vaclovui Pranevičiui, Telšių r. biuro vadovei, buhalterinės apskaitos-ekonomikos konsultantei Rimai Skiotienei, Vidaus audito skyriaus vadovei Olgai Šulcienei, Vilkaviškio r. biuro vadovei ir  buhalterinės apskaitos-ekonomikos konsultantei Vilijai Ševčenkienei, Alytaus r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantei Mildai Valentienei, Šalčininkų r. biuro vyresniajai buhalterinės apskaitos konsultantei Lilijai Voitechovičienei, Trakų r. biuro vadovei, vyresniajai buhalterinės apskaitos-ekonomikos konsultantei Gražinai Vorošilinienei, vertėjui Sauliui Zagorskiui.

Šaunūs nauji darbuotojai

Kasmet į įstaigos darbuotojų gretas įsilieja nauji komandos nariai. Pasidžiaugta ir už puikią pradžią dėkota naujiems darbuotojams: Radviliškio r. biuro augalininkystės konsultantei Gabijai Baltramaitytei, Pasvalio r. biuro jaunesniajai augalininkystės konsultantei Laurai Bračiulienei, Biržų r. biuro jaunesniajam augalininkystės konsultantui Vytautui Domarkui, miškininkystės specialistui Mantui Dulko, Šakių r. biuro jaunesniajai buhalterinės apskaitos-ekonomikos konsultantei Giedrei Dovydaitytei, Kauno r. biuro apskaitininkei Rasai Grubevičiūtei, Joniškio r. biuro augalininkystės konsultantui Modestui Makaveckui, Rokiškio r. biuro augalininkystės konsultantei Lauraai Stumbrytei, Anykščių r. biuro jaunesniajai buhalterinės apskaitos-ekonomikos konsultantei Daivai Žibienei.

Simboliška buvo Konsultavimo tarnybos naujokų, pradėjusių dirbti šiais jubiliejiniais metais, priesaika, jautriai nuskambėjo nuo įkūrimo dienos Konsultavimo tarnyboje dirbusios senjorės Onos Račkienės prisiminimai, džiugino grupės „Diksai“ koncertinė  programa.

„Visi esame Konsultavimo tarnybos kūrėjai: dirbusieji, dirbantys metus, penkerius, dešimtmetį ar net kelerius ir tik šiemet prisijungę“, – sakė šventinį renginį vedusi Rinkodaros skyriaus vyriausioji redaktorė, portalo www.agroakademija.lt redaktorė Ramunė Sutkevičienė.

Trys dešimtmečiai sujungė tris darbuotojų kartas. Apdovanotas linkėjimais, padėkos žodžiais su šventine nuotaika Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos kolektyvas pradeda naują veiklos dešimtmetį.

 Autorė Jolanta Dalia Abarienė

 Egidijaus Vilkevičiaus nuotraukos