Naujienos

LŽŪKT atstovės dalyvavo tarptautinio projekto „Fairshare“ partnerių susitikime, Nyderlanduose

  2022-12-27

Inovacijų paramos tarnybos vadovė L. Girdžiūtė ir Plėtros padalinio vadovė l. Rimkevičienė dalyvavo Nyderlanduose vykusiame tarptautinio projekto „Fairshare“ partnerių susitikime. 

Laura Girdžiūtė informavo, kad renginyje pristatyta projekto ataskaita pagal kiekvieną darbo paketą, aptarti būsimi darbai, terminai, pateikta projekto finansinė ataskaita. Susitikimo metu organizuota posterių sesija, dalintasi patirtimi kuriant ir įgyvendinant skaitmeninius įrankius. Taip pat organizuoti dalijimosi patirtimi seminarai, kurti trumpi video apie partnerių įgyvendintus verslo atvejus (user case), vykta į ūkius. 

„Susitikime pristatėme ūkio valdymo programos „e-GEBA“ posterį, dalyvavome diskusijose ir seminaruose apie duomenų mainų iššūkius ir galimus sprendinius. Sukūrėme trumpą video apie „e-GEBA app.“, – atliktus darbus vardijo Laura.

LŽŪKT informacija

L. Girdžiūtės  ir susitikimo organizatorių nuotraukos