Naujienos

LŽŪKT biurų vadovų susirinkimas – kuo didžiuojamės ir ko sieksime

  2019-02-27

LŽŪKT mokymų centre „Agroakademija“ vykusiame vadovybės, skyrių ir biurų vadovų susirinkime aptarti 2018 m. rezultatai ir 2019 m. lūkesčiai, atsakyta į klausimus – kuo didžiuojamės ir ko sieksime.

Kintanti bendroji ir nacionalinė žemės ūkio politika, intensyvėjanti kartų kaita kaime, be abejo, turės didėlės įtakos ir LŽŪKT veiklos ateičiai. O ateitis – žinios, inovacijos, tikslusis ūkininkavimas, kaimo verslų plėtra ir skaitmeninimas, įvairiapusis ūkio duomenų panaudojimas, visų lygių vadovų lyderystės ugdymas.

„Neišvengiamai turėsime didinti paslaugų atlikimo, pardavimo, kūrimo ir tobulinimo, vidaus aptarnavimo efektyvumą, kad kylant kainoms ir didėjant infliacijai galėtume plėtoti veiklą, tenkinti klientų ir darbuotojų poreikius“, – sakė LŽŪKT direktorius Edvardas Makelis.

Susirinkimo metu pristatyti LŽŪKT vienybės indekso tyrimo, klientų apklausos rezultatai, darbuotojų ir darbo užmokesčio sistemos pokyčiai. Kalbėta apie konsultavimo paslaugų portfelio valdymą ir plėtrą, pardavimų rezultatus ir iššūkius, aptarti kiti aktualūs klausimai.

Pasveikinti lyderiai

Susirinkimo metu LŽŪKT direktorius Edvardas Makelis ir Paslaugų klientams padalinio vadovė Giedrė Butkienė  už puikų darbą dėkojo ir sveikino biurų vadovus, kurių komandos sėkmingiausiai įgyvendino 2018 m. strateginius tikslus.

Lyderių lyderiais tapo Šilalės, Kelmės ir Lazdijų rajono biurai. Taip pat pagerbti ir sėkmingai 2018 m. tikslus įgyvendinę Panevėžio, Jurbarko, Mažeikių, Raseinių, Klaipėdos, Akmenės rajonų biurų kolektyvai.

Kalbėjusios Šilalės r. biuro vadovė Jūratė Ciparienė ir Kelmės r. biuro vadovė Bronė Vaičiulienė kiekvienam biurui linkėjo šimtaprocentinės motyvacijos siekiant tikslų. Jos akcentavo visos komandos indėlio svarbą.

Paslaugų klientamas padalinio vadovė Giedrė Butkienė (kairėje) ir  LŽŪKT direktorius Edvardas Makelis su 2018 m. lyderio vardą pelniusio Šilalės rajono biuro vadove Jūrate Cipariene.

Lyderių lyderio vardas pelnytai atiteko ir Kelmės rajono biurui. Jo vadovė Bronė Vaičiulienė akcentavo, kad labai svarbus kiekvieno biuro konsultanto indėlis.