Naujienos

LŽŪKT centras „Inovacijų vartai“ pristatytas EIP-AGRI organizuotame seminare

  2020-02-06

Vasario 4–7 d. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktorius Edvardas Makelis ir Inovacijų paramos tarnybos vadovė Gintarė Kučinskienė drauge su kitais Lietuvos delegacijos nariais dalyvauja Ispanijoje EIP-AGRI organizuotame seminare „Nauji skaitmeninio ūkininkavimo įgūdžiai“.

Seminaro tikslas – prisidėti kuriant ir įgyvendinant metodus ir priemones, galinčius padėti ūkininkams formuoti įgūdžius, kurių jiems reikia pereinant prie skaitmeninio žemės ūkio.
Įvairius skaitmeninio ūkininkavimo plėtros sprendimus pristato lektoriai iš Nyderlandų, Ispanijos, Prancūzijos, Vokietijos, Danijos, Airijos, Graikijos, Belgijos ir Lietuvos.  

Seminaro dalyviai aiškinasi, kurie įgūdžiai gali padėti ūkininkams geriau suprasti ir naudoti skaitmenines technologijas. Jie dalijasi sėkmingomis švietimo ir mokymo iniciatyvomis, kurios gali padidinti informuotumą ir sustiprinti skaitmeninius įgūdžius ūkininkų bendruomenėje, aptaria, kaip BŽŪP strateginiai planai gali padėti pašalinti skaitmeninių įgūdžių spragą žemės ūkio sektoriuje, skatinant atitinkamų dalyvių bendradarbiavimą ir derinant politikos priemones. Taip pat diskutuojama apie galimybes sujungti Europos žemės ūkio, konsultavimo, švietimo ir profesinio mokymo sektorių dalyvius, kad būtų sukurta stipri žemės ūkio žinių ir naujovių mainų paramos sistema.  

Seminare pranešimą apie Konsultavimo tarnybos įgyvendintą projektą „Žinių kaupimo, perdavimo, žemės ūkio technologijų kūrimo ir jų demonstravimo centras „Inovacijų vartai“ skaito Inovacijų paramos tarnybos vadovė Gintarė Kučinskienė.

Konsultavimo tarnybos Inovaciju paramos tarnybos iniciatyva, į renginį pakviesti jaunasis ūkininkas iš Jonavos Gediminas Kontrimavičius ir NMA Kontrolės departamento Tiesioginės paramos kontrolės skyriaus vedėjas Aušrius Kučinskas, kurie  stendiniame pranešime ir vaizdo įrašais pristatė ūkyje naudojamas skaitmenines technologijas ir Agro app.

„Inovacijų vartai“ atverti tobulinti skaitmeninius įgūdžius 

„Konsultavimo tarnyba turi padėti ūkininkams rasti atsakymus dėl tiksliojo ūkininkavimo, ypač dėl tiksliojo tręšimo, dirvožemio išsaugojimo. Naujuoju programavimo laikotarpiu visose ES šalyse didelis dėmesys bus skirtas inovacijų sistemos plėtrai, įkurta 12000 EIP veiklos grupių. Tad svarbus vaidmuo teks visų šalių konsultavimo tarnyboms“, – sakė LŽŪKT direktorius Edvardas Makelis. 

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos įkurtą žinių kaupimo, perdavimo, žemės ūkio technologijų kūrimo ir jų demonstravimo centrą „Inovacijų vartai“ sudaro tiksliojo ūkininkavimo paslaugų ir konferencijų centras su technologijų demonstravimo paviljonu, taikomųjų inovacijų tyrimų rezultatų informavimo sistema TITRIS ir Inovacijų paramos tarnyba. Taigi sudarytos visos galimybės ūkininkams tobulinti skaitmeninius įgūdžius.

Ūkininkai jau kviečiami išbandyti centro galimybes. Jie supažindinami su pirmąja nemokama skaitmenine inovacijų duomenų platforma TITRIS, kurioje skelbiamos eksperimentinių šalies ūkių išbandytų technologijų  ar  įrenginių įdiegimo rezultatų analizės bei rekomendacijos. Ją kurdami, LŽŪKT specialistai siekė pateikti ūkininkaujantiems naudingos informacijos apie taikomųjų nekomercinių inovacijų tyrimų rezultatus, Lietuvoje ir užsienyje sukurtas ir praktikoje išbandytas žemės ūkio inovacijas.

Naujajame tiksliojo ūkininkavimo paslaugų ir kompetencijų centre bei technologijų demonstravimo paviljone mokymų dalyviai diskutuodami su LŽŪKT specialistais išsiaiškina, kokią naudą gali duoti tiksliojo ūkininkavimo sistemos, susipažįsta su jiems aktualių, eksperimentiniuose ūkiuose įdiegtų inovacijų rezultatais ir ekonominiu efektu.

ES skatina skaitmeninės technologijas

Skaitmeninės technologijos yra raktas į intelektualesnį, konkurencingesnį ir tausiau išteklius naudojantį žemės ūkio sektorių. Šiandien ES ūkininkai jau naudojasi skaitmeniniais sprendimais, tačiau vis dar egzistuoja kliūčių, trukdančių plačiau naudoti naujas technologijas. Viena iš jų – žemas informuotumo lygis ir tinkamų įgūdžių stoka. 

Techniniai sprendimai vis dažniau naudojami įvairiuose administraciniuose ir ekonomikos sektoriuose, todėl didėja skaitmeninių įgūdžių poreikis. Ateityje jų reikės 9 iš 10 darbo vietų, o 169 milijonai europiečių – 44 proc. ES gyventojų – neturi jokių pagrindinių skaitmeninių įgūdžių. Siekdamos panaikinti šią spragą ir padidinti skaitmeninių technologijų naudojimą Europos žemės ūkyje ir kaimo vietovėse, ES šalys pripažįsta poreikį investuoti į mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą. 

Ankstesnis EIP-AGRI darbas parodė, kad ūkininko sąmoningumo ir įgūdžių lygio derinys vaidina svarbiausią vaidmenį diegiant skaitmenines technologijas. Reikia sukurti specialias mokymo ir švietimo programas, kad ūkininkai, konsultantai ir kaimo verslininkai galėtų įgyti įgūdžių sėkmingai veikti suskaitmenintame žemės ūkio ir maisto sektoriuje.   

Įvairios ES politikos priemonės ir iniciatyvos skatina skaitmeninių įgūdžių mokymą visuose ekonomikos sektoriuose. Pavyzdžiui, iniciatyvos pagal Naujųjų Europos įgūdžių darbotvarkę arba būsimos Skaitmeninės Europos programa. Skaitmeninimas taip pat vaidina svarbų vaidmenį būsimoje BŽŪP, kurioje akcentuojamas dalijimasis žiniomis, skaitmeninimo skatinimas žemės ūkyje ir kaimo vietovėse.

 Išsamiau:

Atverti „Inovacijų vartai“: žemės ūkio žinios ir inovacijos agroverslo plėtrai