Naujienos

LŽŪKT centrinės buveinės skyrius ir rajonų biurus papildė naujokai

  2019-05-07

LŽŪKT – atvira naujiems darbuotojams. Plėtrą lemia inovatyvių paslaugų, programų, naujos valdymo metodologijos diegimas, mokesčių reformos ir kt. Šiandien kursuose „Įvadas į Konsultavimo tarnybos veiklą“ dalyvauja net 24 nauji LŽŪKT darbuotojai, papildę centrinės buveinės specialistų ir rajonų biurų konsultantų gretas. Svarbiausius su darbu LŽŪKT susijusius klausimus jiems pristato padalinių ir skyrių vadovai.

Centrinėje buveinėje naujų darbuotojų priimta į buhalteriją, Teisės, Informacinių technologijų, Buhalterinės apskaitos, Infrastruktūros ir pirkimų, Žmogiškųjų išteklių vystymo ir administravimo skyrius. Net šešios darbuotojos pradėjo dirbti naujojoje LŽŪKT laboratorijoje.

Su naujais darbuotojais bendrauja LŽŪKT direktorius Edvardas Makelis ir l .e. p. Žmogiškųjų išteklių vystymo ir administravimo skyriaus vadovė Lina Ročkienė

Daugiausia priimta buhalterinės apskaitos konsultantų

Rajonų biuruose pradėjo darbuotis net 8 buhalterinės apskaitos konsultantės: Aušra Kryževičienė Panevėžio r. biure, Rasa Vičienė Kauno r. biure, Lina Paškevičienė Kėdainių r. biure, Emilija Dobilaitė Šakių r. biure, Janina Pelenienė Tauragės r. biure, Laura Silivanovė Švenčionių r. biure, Lina Žarinovienė Vilniaus r. biure, Jurgita Kandratavičienė Molėtų r. biure.

Jos tvarko ūkių, įmonių, žemės ūkio bendrovių, kooperatyvų, mažųjų bendrijų, viešųjų įstaigų ir kitų fizinių ir juridinių asmenų buhalterinę apskaitą dvejybinio įrašo būdu. Svarbu žinoti, kad tai vienas svarbiausių aspektų norintiems pasinaudoti ES parama. Apskaita sutvarkoma nuo pirminių dokumentų iki finansinių ataskaitų. Užtikrinamas  duomenų saugumas ir konfidencialumas. Akcentuotina, kad konsultantės prisiima visišką atsakomybę už paslaugos kokybę – buhalterinės apskaitos tvarkymo paslauga apdrausta civilinės profesinės atsakomybės draudimu. Esant poreikiui, konsultantės atstovauja klientui kontroliuojančiose institucijose – VMI, Sodroje, taip pat konsultuoja visais mokestiniais klausimais. 

„Buhalterinės apskaitos paslaugos klientų kasmet daugėja, todėl turime priimti naujų buhalterinės apskaitos konsultantų. Taip pat plėtrą paskatino ir šio meto aktualijos –  mokesčių ir ūkininkų ūkių buhalterinės apskaitos pokyčiai nuo 2020 metų. Į biurus konsultuotis ateina ne tik esami klientai. Svarbu visiems suteikti reikiamą informaciją ar paslaugas. Naujus darbuotojus atrenkame labai atsakingai. Kreipiame dėmesį ir į profesines žinias, ir į žmogiškąsias savybes. Juos mokome, kuruojame, patariame ir sudarome visas sąlygas, kad sėkmingai įsilietų į kolektyvą,“– situaciją komentavo Buhalterinės apskaitos skyriaus vadovė Zita Sinickienė.