Naujienos

LŽŪKT darbuotojų mokymuose aptartos esminės BDAR nuostatos

  2019-01-25

Siekiant, kad visi LŽŪKT darbuotojai gebėtų orientuotis duomenų apsaugą ir privatumą reglamentuojančiuose teisės aktuose, susijusiuose su Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR), mokymų centre „Agroakademija“ ir nuotoliniu būdu per „Lync“ programą suorganizuoti mokymai.

Mokymuose lektoriavo tarptautinės audito ir verslo kompanijos „Deloitte Legal“ vadovaujanti teisininkė, duomenų apsaugos pareigūnė Monika Žlabienė ir teisininkė Indrė Ambrasūnaitė. Išsiaiškintos BDAR esminės nuostatos, kodėl reikia jų laikytis ir kokios galimos pasekmės nesilaikant.

„Svarbu, kad darbuotojai įgytų daugiau žinių apie duomenų apsaugą, geriau suprastų LŽŪKT kasdieninėje veikloje vykdomus duomenų tvarkymo veiksmus ir galimą riziką. Manau, kad išklausę lektorių pranešimus ir padiskutavę, jie tiksliau suvoks, kokios yra pagrindinės BDAR nuostatos ir LŽŪKT duomenų apsaugą reglamentuojančių vidaus dokumentų esmę ir svarbą“, – sakė personalo specialistė-teisininkė, vykdanti duomenų apsaugos pareigūnės funkcijas, Gerda Baliulevičiūtė.