Naujienos

LŽŪKT – EU-OSHA partnerė rengiant seminarą žemdirbiams

  2018-10-31

Spalio 30 d. Valstybinėje darbo inspekcijoje veikiantis Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) ryšių  punktas, kartu su Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba ir Lietuvos ūkininkų sąjunga Kaune, viešbučio „Europa Royale Kaunas“ konferencijų salėje, rengė seminarą žemdirbiams „Saugus darbas su pavojingomis medžiagomis žemės ūkyje“.

Pavojingų medžiagų poveikio pasekmės gali pakenkti gyvenimo kokybei arba net sukelti mirtį, todėl labai svarbu, kad visose darbo vietose būtų vengiama rizikos. Ne išimtis – žemės ūkio sektorius. Apie tai kalbėta seminare, kurio tikslas – priminti žemdirbiams svarbiausias saugaus darbo su pavojingomis medžiagomis taisykles.

Seminare, skirtame Europos saugių darbo vietų kampanijai „Efektyvus pavojingų medžiagų valdymas, LŽŪKT atstovavo darbų saugos specialistai, žemės ūkio portalo www.agroakademija.lt komanda. Pranešimą „Pagalba dėl tausus augalų apsaugos produktų naudojimo – IKMIS“ skaitė LŽŪKT Konsultavimo paslaugų ir produktų valdymo skyriaus augalininkystės paslaugų vadovas Karolis Urba. Jis akcentavo tausaus augalų apsaugos produktų naudojimo svarbą ir kvietė ūkininkus jungtis į LŽŪKT sukurtą sistemą IKMIS, kur visoje Lietuvoje pasėlius stebintys konsultantai operatyviai informuoja apie ligų ir kenkėjų plitimą pasėliuose, konsultuoja dėl augalų apsaugos produktų naudojimo.

Pranešimą skaito Konsultavimo paslaugų ir produktų valdymo skyriaus augalininkystės paslaugų vadovas Karolis Urba.

LŽŪKT specialistai atlieka visas darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas

Žemės ūkis yra viena iš pavojingiausių ekonominės veiklos sričių. „Labai svarbu laiku užkirsti kelią nelaimėms. Darbas su pavojingomis medžiagomis – tik viena iš daugelio ūkiuose svarbių darbų saugos sričių. Mes įvertiname ūkio situaciją ir patariame, ką reikėtų daryti, kad ūkis atitiktų visus darbų saugos reikalavimus. Atliekame visas darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas: parengiame privalomus vidinius norminius dokumentus (instrukcijas, įsakymus, pareiginius nuostatus ir kt.), instruktuojame darbuotojus, dalyvaujame nelaimingų atsitikimų tyrimuose ir konsultuojame visais rūpimais darbų saugos klausimais. Taip pat atliekame tęstinę ūkio ar įmonės priežiūrą,“ – sakė LŽŪKT Darbų saugos skyriaus vadovė Giedrė Eimontienė.

LŽŪKT Darbų saugos skyriaus specialistai iš kairės: Saulius Rosteika, Giedrė Eimontienė, Arvidas Požėra, Rasa Sabutienė ir Audronė Kirijenkienė

EU-OSHA – Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra

Seminarą inicijavusi Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) padeda užtikrinti, kad Europa taptų saugesne, sveikesne ir našesne vieta dirbti. 1994 m. Europos Sąjungos įsteigta agentūra įsikūrusi Bilbao mieste (Ispanija). Ji įgyvendina dvejų metų trukmės saugių darbo vietų kampanijas, kurių vykdymą remia ES institucijos ir Europos socialiniai partneriai, o nacionaliniu lygiu koordinuoja ryšių punktų tinklas.

LŽŪKT informacija