Naujienos

LŽŪKT įgyvendina projektą, skirtą gerinti augalininkystės ūkių ekonominę padėtį

  2019-02-06

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba augalininkystės konsultantams organizuoja Europos Sąjungos remiamo projekto „Ekonominių rezultatų gerinimas augalininkystės ūkiuose taikant integruotos augalų apsaugos metodus“ seminarus.

LŽŪKT 2017–2020 m. įgyvendina projektą „Ekonominių rezultatų gerinimas augalininkystės ūkiuose taikant integruotos augalų apsaugos metodus“. Projekto veikla vykdoma pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Žinių perdavimo ir informavimo veikla“ veiklos sritį ,,Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“. Jis finansuojamas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto.

„Įgyvendindami projektą, siekiame pagrindinio tikslo – bendradarbiaujant su ūkininkais, bandyti pritaikyti ūkių laukuose integruotos augalų apsaugos technologijas, nustatyti jų naudą užauginamai produkcijai ir tuo pačiu mažinti jos savikainą, siekiant maksimalaus pelno, žinoma, nedarant žalos aplinkai,“ – akcentavo LŽŪKT Konsultavimo paslaugų ir produktų skyriaus augalininkystės paslaugų vadovas Karolis Urba.

Šiuo metu LŽŪKT augalininkystės specialistai ir konsultantai tobulina žinias prieš sezoninius darbus – augalų vegetacijos pradžią – apibendrina projekto metu ūkiuose atliktų gamybinių parodomųjų bandymų duomenis, gilinasi į moksliniais tyrimais paremtas integruotos augalų apsaugos priemonių naudojimo technologijas ir atlieka jų ekonominį vertinimą.