Naujienos

LŽŪKT ir Utenos kolegija pasirašė bendradarbiavimo sutartį

  2022-07-12

Birželio pradžioje Utenos kolegijoje apsilankius Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos atstovams, nuspręsta bendradarbiauti rengiant kvalifikuotus darbuotojus. Sutartis jau pasirašyta. 
Kvalifikuotų darbuotojų trūkumą jaučia ne vien Konsultavimo tarnyba, ši problema daugeliui verslų tampa kritine. Užimtumo tarnybos duomenimis, šalies darbo rinkoje ypač ryškėja reikiamų įgūdžių ir kvalifikacijos paklausos neatitinkanti pasiūla. Pasak ekspertų, vienas iš sėkmingiausių sprendimo būdų - tai glaudesnis mokymo įstaigų ir verslo atstovų bendradarbiavimas, prisidedantis prie sėkmingesnio kvalifikuotų darbuotojų rengimo.
Susitikę Konsultavimo tarnybos ir Utenos kolegijos vadovai siekė spręsti įvardintas problemas, aptarė bendradarbiavimo galimybes ir pasirašė bendradarbiavimo sutartį.
LŽŪKT, kaip suinteresuotas darbdavys, siekia įsitraukti gerinant Utenos kolegijos žemės ūkio technologijų, darbų saugos, aplinkos inžinerijos specialybių studentų ugdymo procesą,  programas, pasirenkamas studijų baigiamųjų darbų – tyrimų temas.
„Šiuo metu tarp darbuotojų turime tiktai kelis šios kolegijos absolventus, todėl ateityje tikimės pasiūlyti daugiau studentų atlikti praktiką, geriau pažinti vieniems kitus, o baigusiems studijas geriausiems –įsidarbinti. Svarbu, kad bendradarbiavimas tarp šalių būtų aktyvus ir glaudus. Tik tuomet jis atneš naudos ir Kolegijai, ir Konsultavimo tarnybai“, – sakė Žmogiškųjų išteklių vystymo skyriaus specialistė Giedrė Butkienė.
LŽŪKT informacija
Utenos kolegijos nuotraukoje susitikimo, vykusio birželio pradžioje, akimirka.