Naujienos

LŽŪKT konsultantai apdovanoti už nuopelnus Lietuvos kaimui

  2019-05-20

Keturi LŽŪKT rajonų biurų konsultantai apdovanoti „Už nuopelnus Lietuvos kaimui“. Kiekvieną dieną nuoširdžiai savo darbą atliekantys žmonės buvo kuklūs, o šventėje dalyvavę ir drauge dirbantys kolegos jiems skyrė daug gražių žodžių.

Apdovanojimai už nuopelnus Lietuvos kaimui teikiami jau aštuntą kartą. Simboliška, kad šventėje, vykusioje VDU Žemės ūkio akademijoje, ordinais ir medaliais apdovanoti aštuoni žmonės, kasdienius darbus, visuomeninę veiklą skiriantys Lietuvos kaimui. Keturi iš jų – Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos konsultantai.

Juos sveikindamas ir dėkodamas, LŽŪKT direktorius Edvardas Makelis sakė, kad kiekvieną dieną nuoširdžiai darbą atliekantys žmonės yra verti apdovanojimo.

Ordinai – apskaitos ir augalininkystės konsultantams

Ordinu „Už nuopelnus Lietuvos kaimui“ apdovanota jau 17 m. LŽŪKT Kėdainių r. biure apskaitos konsultante dirbanti Janina Barauskienė.

Pasak Buhalterinės apskaitos skyriaus vadovės Zitos Sinickienės, per visus konsultantės darbo metus nebuvo jokio priekaišto dėl jos atliekamo darbo. „Galima sakyti, kad Janina visus darbus atlieka pirma – ir tvarkydama klientų apskaitą, ir teikdama duomenis į Ūkio apskaitos duomenų tinklą. Taigi darbo, atsakomybės ir profesionalumo vertinamas – puikus,“ – taip Janinos kasdienį darbą vertino Buhalterinės apskaitos skyriaus vadovė.

„Džiugu ir jautru, kai dirbdamas savo kasdienį darbą tu esi pastebėtas ir apdovanotas. Širdyje šituo didžiuliu apdovanojimu dalinuosi su savo kolektyvu“,– dėkodama už apdovanojimą, sakė Janina Barauskienė.

Antrasis ordinas atiteko Šalčininkų r. biuro augalininkystės konsultantui Eugenijui Lukoševičiui. LŽŪKT direktorius Edvardas Makelis kalbėjo apie Eugenijaus ištikimybę pasirinktam konsultanto keliui. Dirbęs vidurio Lietuvoje, derlingame Raseinių rajone įsikūrusiame Konsultavimo tarnybos biure, ten įgijęs klientų pasitikėjimą, persikėlęs į Vilnių, jis nepakeitė nuomonės.Eugenijus liko ištikimas LŽŪKT ir tęsia augalininkystės konsultanto darbą Šalčininkų r. biure – konsultuoja ir teikia paslaugas šio rajono ūkininkams.

„Eugenijus Lukoševičius – savo srities žinovas, tikras Agronomas. Pasižymi kruopštumu, idėjų generavimu. Kartu jis ir meniškos sielos žmogus, turintis kūrybos gyslą. Jis paslaugus, geranoriškas, novatorius. Geba spręsti iškilusias problemas ir dirbti komandoje. Profesionaliai vykdo švietėjišką veiklą. Visada padės, jeigu kam nors iškyla darbinių ar asmeninių problemų – tikra „greitoji pagalba“ kolegoms. Mylimas, gerbiamas žemdirbių ir kolegų“, – tokius kolegų žodžius apie Eugenijų perdavė  LŽŪKT Technologinių paslaugų skyriaus vadovas Rimas Magyla.

LŽŪKT paslaugų klientams padalinio klientų aptarnavimo veiklos vadovė Giedrė Butkienė džiaugėsi, kad apdovanotas agronomas, konsultantas. „Jei apie daugelį iš žmonių galima sakyti, kad turi darbščias rankas, skvarbų protą, kai kurie iš jų yra išskirtiniai. Jie į savo darbą įdeda dalelę širdies. Būtent tuo ir išsiskiria Eugenijus“, – sakė Giedrė.

Eugenijus Lukoševičius savo nuopelnus vertino kukliai ir citavo Pauliaus Širvio žodžius „Aš nevertas, aš daug ko nevertas...“

Medaliais apdovanotos rajonų biurų vadovės

Pristatydamas Raseinių r. biuro vadovę, buhalterinės apskaitos konsultantę Vidą Mankuvienę, LŽŪKT direktorius Edvardas Makelis sakė: „Darbe būna visko, kartais reikia priimti sudėtingus sprendimus, greitai reaguoti į susidariusią situaciją. Vida į kiekvieną momentą žiūri su atsakomybe,  o tai įrodo darbu ir elgesiu.“

Vida Mankuvienė žemdirbių konsultavimo srityje darbuojasi 11 metų. Savo darbe vadovaujasi tuo, kad naujos žinios, kvalifikacija, patarimai pakeičia žmogaus gyvenimą, padeda atrasti pasitikėjimo jėgomis. „Konsultantei svarbus bendradarbiavimas, paremtas noru būti naudinga, būti šalia žemdirbio, konsultuoti jį finansų ir buhalterinės apskaitos tvarkymo klausimais, prisidėti prie žemdirbių orientavimo į ilgalaikes ūkio vystymo perspektyvas. Linkiu neišsenkančios energijos, kantrybės ir užsispyrimo vykdant, nors ir sunkią, labai kilnią pareigą – tarnauti Lietuvos kaimui, jo žmonėms“, – linkėjimus perdavė LŽŪKT regiono vadovė Irena Butkienė.

„Šitas apdovanojimas man – didelis netikėtumas. Dalinuosi juo su visu kolektyvu,“– sakė Vida Mankuvienė.

Medaliu „Už nuopelnus Lietuvos kaimui“ apdovanota Šilalės r. biuro vadovė, gyvulininkystės konsultantė Jūratė Ciparienė.

Pasak LŽŪKT regiono vadovės Sonatos Cmieliauskienės, Šilalės r. biuro sėkmę daug lemia jo vadovės Jūratės Ciparienės iniciatyvumas, aktyvumas, dalyvavimas rajono renginiuose. Biuras rajone palaiko labai glaudžius santykius su žemdirbiškomis institucijomis. „Pasirašant metines sutartis, biuro vadovė kalba su kiekvienu klientu, aptardama praėjusius metus ir planuodama kitų metų paslaugas. Turėdamas tokią iniciatyvią, puikiai darbus planuojančią vadovę, biuro kolektyvas sėkmingai darbuojasi,“–  sakė Sonata Cmieliauskienė.

„Jūratė visuomeniška, puikiai bendrauja su biuro klientais, visomis žemdirbiškomis rajono organizacijomis, organizuoja ir veda šventinius renginius. Ji pareiginga ir atsakingai atlieka gyvulininkystės konsultantės darbą,“ – konsultantę apibūdino vyresnioji gyvulininkystės specialistė Daiva Gurauskienė.

„Apdovanojimu dalinuosi su visuose Lietuvos rajonuose dirbančiais konsultantais už mūsų pastangas, kad ūkininkai geriau gyventų, diegtų naujas technologijas, už gražesnį Lietuvos kaimą“,– dėkodama už apdovanojimą, sakė Jūratė Ciparienė.

Ordinais dar apdovanoti VDU ŽŪA vicekancleris Vidmantas Butkus,  UAB „ARVI ir ko“ viceprezidentas prof. dr. Alfonsas Sigitas Tamošiūnas, medaliais – VDU ŽŪA Mokslo ir technologijų centro direktorius Virginijus Venskutonis ir ūkininkas Juozas Matijošaitis iš Šakių rajono.

„Kai dėkojame žmonėms, nusipelniusiems kaimui, mes dėkojame Lietuvai“, – šventinio renginio metu nuskambėjo tokie VDU rektoriaus Juozo Augučio žodžiai. Kokie jie prasmingi ne tik šventinio renginio kontekste.

Ordinus ir medalius įsteigė Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, ARVI įmonių grupė, Baltijos agroverslo institutas, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba.

Šie apdovanojimai kasmet teikiami mokslininkams, dirbantiems žemės ūkio mokslo srityje, ūkininkams, žemės ūkio konsultantams, kaimo bendruomenių, viešojo sektoriaus, žiniasklaidos atstovams.

Redaktorė Jolanta Dalia Abarienė