Naujienos

LŽŪKT konsultantai pasirengę tęsti su ES ŪADT susietus darbus

  2022-11-29

Šiandien nuotoliniu būdu į seminarą jungėsi Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos buhalterinės apskaitos ir ekonomikos konsultantai, specialistai. Juos jungė bendras tikslas – siekis supažindinti su ES Ūkių apskaitos duomenų tinklo (ŪADT) 2022 m. tipologijos skaičiavimu, veiklos įgyvendinimu, apmokėjimu už šią veiklą, sužinoti, koks bus 2022 m. ŪADT planas ir laukiami pokyčiai.

Seminaro dalyvius su 2021 apskaitos metų atrankos plano įgyvendinimu supažindino ir 2022–2023 apskaitos metų atrankos planą pristatė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Ūkių apskaitos duomenų tinklo skyriaus vadovas Andrei Jedik. Jis pasidžiaugė, kad ūkių atrankos planas už 2021 m. buvo įgyvendintas 100 procentų. LŽŪKT Buhalterinės apskaitos skyriaus specialistai ir rajonų biurų konsultantai dėjo daug pastangų, kad į tinklą patektų pagal tipologiją reikalingi ūkininkų ūkiai, o Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro centras pasistengė atrinkti reikalingas žemės ūkio bendroves. Taip pat akcentuota, kad palyginti su ankstesniais metais, pagerėjo ir LŽŪKT konsultantų pildytų respondentinių ūkių anketų kokybė.

„Šio darbo sėkmę lemia glaudus Buhalterinės apskaitos skyriaus ir Ūkių apskaitos duomenų tinklo skyriaus specialistų bendradarbiavimas. O kokybė, pačių konsultantų žodžiais, gerėja dėl naudojamos apskaitos programos, duomenų iš jos perkėlimo ir pačios ŪADT sistemos kontrolės nuolatinio tobulinimo ir dėl konsultantų atsakomybės, atidumo, darbo patirties ir kruopštumo“, – sakė ŪADT darbus Konsultavimo tarnyboje kuruojanti Buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. buhalterinės apskaitos specialistė Lina Minkevičienė.

Akcentuota, kad ateity keisis Ūkių apskaitos duomenų tinklo pavadinimas. Vis daugiau dėmesio skiriant tvariam ūkininkavimui, tinklą planuojama pervadinti į Ūkių tvarumo duomenų. Tuomet reikės kaupti naujus su tvariu ūkininkavimu susietus duomenis.

Apie 2022 apskaitos metų anketų pildymą su konsultantais ir specialistais bendravo taikomųjų programų kūrėjas Arturas Aidukas.

LŽŪKT veiklą įgyvendinant ŪADT projektą, 2022 apskaitos metų tipologiją, planą, anketų pildymo aspektus su seminaro klausytojais aptarė Lina Minkevičienė, o apie ŪADT veiklos finansavimą kalbėjo Buhalterinės apskaitos skyriaus vadovė Zita Sinickienė.

Šis seminaras – puiki galimybė patobulinti žinias apie kitų metų veiklą, susijusią su respondentinių ūkių anketų pildymu, duomenų surinkimu, įsigilinant, į ką reikėtų atkreipti dėmesį pildant anketas, norint išvengti klaidų.

LŽŪKT informacija