Naujienos

LŽŪKT konsultantas E. Lukoševičius dalyvavo tarptautinio projekto „Climate Smart Advisors“ mokymuose

  2024-04-02

LŽŪKT Šalčininkų r. biuro vyresnysis augalininkystės konsultantas Eugenijus Lukoševičius dalyvavo Dubline, Airijoje, organizuotuose tarptautinio projekto „Climate Smart Advisors“ mokymuose, skirtuose dalijimosi patirtimi konsultantų grupių vadovams.

Projekto „Climate Smart Advisors“ tikslas – sutelkti ES konsultantų bendruomenę, siekiant plačiau taikyti klimato kaitos požiūriu pažangaus ūkininkavimo (angl. climate smart farming) būdus, stiprinti žemės ūkio konsultantų ir konsultavimo paslaugų teikėjų vaidmenį, didinant konsultantų gebėjimus teikti tikslines konsultacijas klimato požiūriu pažangaus ūkininkavimo klausimais, dalijantis žiniomis ir semiantis patirties vieniems iš kitų.

Dubline organizuotuose mokymuose dalyvavo 44 dalyviai iš 27 Europos šalių. Siekta kiekvienos šalies dalijimosi patirtimi grupių vadovams suteikti žinių ir supažindinti su įrankiais, kurie padėtų kuo platesniam ūkininkų ratui taikyti klimatui pažangaus ūkininkavimo praktiką ir lengviau įveikti klimato kaitos iššūkius.

LŽŪKT mokymuose atstovavo Šalčininkų r. biuro vyresnysis augalininkystės konsultantas Eugenijus Lukoševičius, kuris tapo pirmosios LŽŪKT suburtos dalijimosi patirtimi konsultantų grupės vadovu. Jos nariai dvejus metus dalinsis patirtimi, diskutuos apie klimato požiūriu pažangius ūkininkavimo metodus, ieškos spendimų, kaip paspartinti jų taikymą ūkiuose.

Dėmesys konsultanto vaidmeniui

Pagrindinė mokymų tema – konsultanto vaidmuo, teikiant konsultacijas aktualiais klimato kaitos klausimais kolegoms ir ūkininkams. Juose pristatyti konsultantų darbą lengvinantys vizualizavimo, veiksmingų klausimų metodai, skatinantys aktyvų bendravimą, dinamišką grupių sąveiką ir optimalių sprendimų priėmimą.

Po pristatymo, siekiant išbandyti šių įrankių veiksmingumą, dalyviai buvo paskirstyti į  komandas, kurios turėjo naudoti skirtingus metodus. Po darbo grupėse kiekviena komanda pristatė, kaip jų pasirinktas metodas veikia, ir pateikė pastebėjimus.

„Turėjome sumodeliuoti veiksmų planą, kaip kiekvienoje Europos Sąjungos valstybėje sprendžiamos ŠESD emisijos švelninimo problemos, kokios priemonės ir metodai naudojami, kad kuo daugiau ūkininkų būtų įtraukta į šią veiklą. Mūsų komandą sudarė Lietuvos, Latvijos ir Estijos atstovai. Savo veiklos planą pristatėme Prancūzijos grupei, kuri po to mums pristatė savąjį“, – apie pasidalijimą žiniomis kalbėjo E. Lukoševičius.

Pasak konsultanto, mokymų dalyviai gilinosi į novatoriškas idėjas ir priemones, naudojamas įvairiose Europos šalyse. Iš viso 14 dalyvių pristatė įvairias konsultavimo klimato klausimais priemones, kurios įgyvendinamos jų šalyse. Pristatytos įspėjimo apie kenkėjus ir ligas sistema, CO2 ir C skaičiuoklės, taip pat sėjomainų palyginimo įrankis, kuris naudojamas išsirikti optimaliausią sėjomainą ir kt.

„Šiais mokymais siekta, kad dalyviai turėtų kuo įvairesnių patirčių ir galėtų pažiūrėti į situacijas iš skirtingų kampų, taikydami tam tikras metodikas. Plačiau žiūrėta į konsultavimo veiklą, taikomus mokymų, konsultavimo metodus. Akcentuotas atviras santykis tarp lektoriaus ir mokymo dalyvio. Mokytasi ieškoti ir taikyti pažangius metodus sprendžiant klimato kaitos žemės ūkyje problemas, akcentuojant kliento pritraukimą ir jo motyvavimą tęsti pradėtą veiklą kiek galima ilgiau. Įgytas žinias ir metodus bus galima pritaikyti organizuojant mokymus konsultantams ir ūkininkams“, – apibendrino E. Lukoševičius.

LŽŪKT informacija

Mokymų organizatorių nuotraukos