Naujienos

LŽŪKT Rokiškio r. biuro kolektyvas laukia klientų naujose patalpose

  2020-09-30

LŽŪKT Rokiškio rajono biuro konsultantai gyvena šventine nuotaika. Jie įsikūrė naujose, suremontuotose patalpose, kurių adresas –  Nepriklausomybės aikštė 24.

Drauge pasidžiaugti, pasveikinti ir pradėtus darbus tęsti visą dieną į biurą skubėjo klientai, rajono Ūkininkų sąjungos ir Žemės ūkio skyriaus specialistai, kolegos iš LŽŪKT centrinės buveinės – Paslaugų klientams padalinio vadovas Saulius Cironka ir regiono vadovė Sonata Karpavičienė.

Biuro atidarymo juostelę kerpa iš kairės: LŽŪKT Paslaugų klientams padalinio vadovas Saulius Cironka, biuro vadovė Birutė Spundzevičienė, Žemės ūkio skyriaus vedėja Jolanta Jasiūnienė.

Klientai biurą vadina antraisiais namais

Mišriame 100 ha ūkyje besidarbuojantis ūkininkas Rimantas Smalstys negailėjo gražių žodžių buhalterinės apskaitos konsultantei Liolei Buidovienei. „Liolė mano ūkio apskaitą tvarko jau 10 metų. Bendraujame draugiškai, visas problemas aptariame, ne tik susijusias su buhalterija. Biuras man lyg antri namai“,–  sakė ūkininkas.

Pokalbis pakrypo apie ūkio ateitį. Rimantas ketina jį perduoti sūnui, atsisakysi pieninių karvių. Džiugu, kad yra kam perduoti sukauptą patirtį.  

Buhalterinės apskaitos konsultantei Renatai Kibildienei už atsakingai tvarkomą ūkio buhalterinę apskaitą dėkojo ūkininkas Vidmantas Meilus, su dukra valdantis 500 hektarų augalininkystės ūkius.

„Renata – buhalterių buhalterė. Esu labai patenkintas jos darbu ir bendravimu. Kai mokesčių inspekcija tikrina dokumentus už penkerius metus – neranda prie ko prikibti“,–  savo dėkingumą konsultantei išsakė Vidmantas Meilus, pripažinęs, kad į biurą eina kaip į namus.

Energingas, humoro nestokojantis Vidmantas džiaugėsi geru šių metų derliumi. „Mūsų seniūnijos žemės nederlingos, nežiūrint to, negaliu sakyti, kad šie metai prasti. Blogai tik tai, kad grūdus bevežant padangos nudilo“,– juokavo ūkininkas.

 „Vidmantas visada laiku atneša buhalterinei apskaitai atlikti reikalingus dokumentus, sąskaitas. Ir šiandien su jais atvyko“,– pavyzdingu klientu džiaugėsi Renata Kibildienė. Kad tokių klientų yra dauguma, sakė ir kitos konsultantės.

Kalbėdamiesi biuro konsultantai ir ūkininkai pripažino, kad yra „viena virvela surišti“ – vieniems gerai, kai gerai kitiems, ir sakė, kad labai svarbus yra pasitikėjimas ir savitarpio supratimas.                       

Sveikino Žemės ūkio skyriaus specialistės

Geri santykiai ir bendri darbai jungia biurą su rajono Ūkininkų sąjunga, savivaldybės Žemės ūkio skyriumi.

 Šventinę dieną į biurą atvykusi Žemės ūkio skyriaus vedėja Jolanta Jasiūnienė su skyriaus specialistėmis linkėjo:„ kad darbas būtų toks, jog iš ryto visą laiką norėtųsi į jį eiti, o namai visad su džiaugsmu trauktų po darbo, kad užtektų stiprybės visame tame. Kad jaustumėte vienas kito petį, širdį, ranką, ir to pakaks dideliems darbams. Iš įstaigos į įstaigą, iš širdies į širdį“.

Jolanta Jasiūnienė sakė, kad skyriaus ir biuro bendradarbiavimas tęsiasi ilgai. „Bendra veikla mus sieja su biuro vadove Birute Spundzevičiene, energinga savo srities žinove, mokančia visapusiškai vertinti situaciją, besidalinančia naujausiomis žemės ūkio srities žiniomis. Drauge dalyvaujame savivaldybės kaimo programos komisijoje, renkame pažangiausius metų ūkius. Apimame ne tik ūkininkų ūkius, atrenkame geriausias įmones, ekologus, jaunuosius, alternatyvią veiklą“,–  apie bendrus darbus kalbėjo Jolanata Jasiūnienė, mananti, kad bendradarbiaujant su Konsultavimo tarnyba dar galima ieškoti ir kitų sričių, pavyzdžiui kuruojant kaimo bendruomenes, dalijantis gerąja patirtimi.  

Biuro vadovė džiaugiasi komanda 

 

Šiuo metu biure darbuojasi pirmoje eilėje iš kairės: buhalterinės apskaitos konsultantė Liolė Buidovienė, biuro vadovė, gyvulininkystės konsultantė Birutė Spundzevičienė, buhalterinės apskaitos konsultantė Renata Kibildienė, buhalterinės apskaitos konsultantė Dovilė Joneliūkštienė. Antroje eilėje iš kairės: buhalterinės apskaitos konsultantės Rasa Jurkštienė, Jurgita Sadauskienė,  Asta Urbonienė, augalininkystės konsultantas Vaclovas Tička

Kalbėdama apie konsultantus, biuro vadovė akcentavo jų atidumą, rimtą požiūrį į darbą, mokėjimą bendrauti su klientais.

 „Linkiu saviems, kad biuras išliktų, išlaikyti orų lygį, sėkmės, sveikatos, kantrybės, dirbti ir uždirbti“,– komandai linkėjo vadovė.

Privalumas – nuolatinis bendravimas su klientu

Biuro komandos tikslas – ilgalaikis bendradarbiavimas su klientais. Įgyti jų pasitikėjimą siekiama atsakingai atliekamu kasdieniu darbu ir nuolatiniu bendravimu.

Šventei nuaidėjus, darbai tęsiami: tvarkoma ūkių buhalterinė apskaita, rengiami ir administruojami verslo planai ES paramai gauti, pildomos paraiškos, rengiami tręšimo planai, pildomi reikalingi žurnalai, stebimi pasėliai vegetacijos metu ir perspėjama apie ligų bei žaladarių plitimą, imami dirvožemio ėminiai, sudaromi gyvulių bandos judėjimo, šėrimo planai, tiriami pašarai, vertinamas gyvulių sveikatingumas, organizuojami mokymai ir kt. Taip pat klientams rekomenduojamos reikalingos darbų saugos, miškininkystės paslaugos, kurias teikia specializuoti šių sričių LŽŪKT specialistai.

Dėl išsamesnės informacijos į biuro vadovę B. Spundzevičienę galima kreiptis tel. 8 612 37 820.

Jolanta Dalia Abarienė