Naujienos

LŽŪKT senjorai siunčia stiprybės, sveikatos ir sėkmės linkėjimus!

  2022-06-16

Vis dar jaunatviški, skubantys, turintys nemažai veiklos ir optimistiškai nusiteikę LŽŪKT senjorų klubo nariai birželio 15 d. paminėjo veiklos devynerių metų sukaktį. Vieni senjorai iš įvairių Lietuvos rajonų ir vietiniai rinkosi centrinėje buveinėje, kiti – atvyko į Prienų, Joniškio, Kauno, Trakų, Tauragės, Širvintų, Ukmergės, Šiaulių biurus ir jungėsi per nuotolį. Gera nuotaika, humoras, prisiminimai ir šiltas bendravimas visus sujungė į nepamirštamą popietę.

Senjorų klubo istorija prasidėjo 2013 m., švenčiant Konsultavimo tarnybos dvidešimtmetį. Į šventę pakviesti senjorai, buvę biurų vadovai – Panevėžio r. Gintautas Vyšniauskas, Kupiškio r. Vaclovas Girdvainis, Rokiškio r. Alfredas Augulis, Ukmergės r. Jonas Laucius, Širvintų r. biuro augalininkystės konsultantas Antanas Marcinkevičius, augalininkystės specialistė Gražina Rimavičienė – nutarė steigti klubą, kad galėtų palaikyti ryšius, bendrauti tiek su organizacija, tiek su išeinančiais į pensiją darbuotojais. Šiai idėjai pritarė ir paskatino veikti direktorius dr. Edvardas Makelis.

Ir štai beveik dešimtmetį klubui vadovaujanti augalininkystės specialistė Gražina Rimavičienė subūrė per 50 senjorų, kurie daugiau ar mažiau bendrauja tarpusavyje, susitinka, sveikinasi asmeninių švenčių proga, dalyvauja LŽŪKT organizuojamuose renginiuose, sąskrydžiuose, jie gali teikti pasiūlymus Konsultavimo tarnybos veiklai gerinti. Žinoma, prasidėjusi pandemija bendravimą šiek tiek apribojo.

Tačiau visuomet buvę aktyvūs konsultantai ir specialistai net ir išėję į užtarnautą poilsį, nesėdi rankų sudėję. Susitikime dalyvavę 17 senjorų visi kaip vienas tikino, kad  laiko tinginiauti beveik neturintys ir besisukantys darbų verpetuose. Vieni savo žinias ir patirtį perduoda ūkininkaujantiems vaikams, kai kurie, kaip senjorai juokavo, trečiojo amžiaus universiteto studentai, rašo atsiminimų knygas, kiti atrado naujos veikos ir, pavyzdžiui, rengia fotografijų parodas, skiepija ir daugina kvapniąsias rožes, kopinėja medų, dar kiti keliauja, rūpinasi sveikata ir kasdien nužingsniuoja po 4 kilometrus ar numina net 15 kilometrų dviračiu.

Yra ir senjorų, vis dar aktyviai besidalijančių patirtimi su ūkininkais ir net vadovaujančių Ūkininkų sąjungos skyriams rajonuose, organizuojančių savo srities specialistų šventes. O kur dar nenuilstanti ir originalumo reikalaujanti senelių ir močiučių veikla.

„Jaučiuosi kaip egzamine, tarp buvusių savo mokytojų. Kai atėjau dirbti, jūs jau buvote patyrę konsultantai, specialistai. Daug iš jūsų mokiausi. Vadovybės vardu dėkoju už jūsų darbą, už tai, kas dabar yra Konsultavimo tarnyba. Tai didelis jūsų nuopelnas, nes prieš beveik tris dešimtmečius užmegzti pirmieji ryšiai su klientais, užsitarnautas jų dėmesys, patikimumas ir dabar yra svarbūs mūsų įstaigai. Ačiū, kad buvote, esate ir būsite“, – dėkojo direktoriaus pavaduotojas Rimtautas Petraitis. Senjorus taip pat sveikino direktorius, padalinių vadovai.

Senjorai tebėra aktyvūs gyvenime, besidomintys Konsultavimo tarnybos veikla, pasiekimais, tad  buvusiems kolegoms pranešimą „LŽŪKT šiandiena“ – apie darbuotojus, klientus, paslaugas, inovacijas – papasakojo G. Butkienė ir A. Povilauskaitė.

Senjorai svarstė klubo nuostatus, rinko naują vadovą (kol kas liko vadovauti Gražina Rimavičienė). Jie pasiūlė į Senjorų klubą kviesti ne tiktai išėjusius iš darbo senjorus, tačiau ir dirbančius pensijos amžiaus sulaukusius kolegas, tai dar labiau suartintų ir paskatintų LŽŪKT bendruomeniškumą.

Nepamiršti ir kolegos, kurių jau netekome, tačiau šiltai prisiminame ir minime. Tylos minute pagerbti išėjusieji Petras Pipiras, Vaclovas Girdvainis, Gintautas Vyšniauskas, Stasė Jasionienė.

Pasak Giedrės Butkienės, vienos iš renginio organizatorių, birželio 15 d. susitikimas su senjorais planuotas neatsitiktinai, nes būtent šią dieną Jungtinių Tautų generalinė asamblėja ragina atkreipti visuomenės dėmesį į pagyvenusių žmonių problemas, ugdyti jaunosios kartos pagarbą vyresniems žmonėms.

„Pastaraisiais metais dėl pandemijos aktyvi senjorų veikla nevyko, todėl iš jų gavome laiškų, prašymų padėti organizuoti susitikimą. Taip ir padarėme. Dėkojame biurų vadovams, kolegoms už renginio organizavimą, ryšių su biuro senjorais palaikymą. Visi kartu – tiek aktyviai dirbantys, tiek išėję į užtarnautą poilsį, esame viena bendruomenė – mus jungia Konsultavimo tarnyba,“ – sakė Giedrė Butkienė, Konsultavimo tarnybos Žmogiškųjų išteklių vystymo skyriaus mokymų vadovė.