Naujienos

LŽŪKT siekia glaudesnio bendravimo su universitetais ir kolegijomis

  2022-09-13

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba siekia glaudžiau bendradarbiauti su universitetais ir kolegijomis, kurių absolventai yra geidžiami darbuotojai organizacijoje. Bendradarbiavimo galimybės ir pasiūlymai aptariami inicijuojamuose susitikimuose.

Birželio mėnesį jau pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Utenos kolegija, o šiuo metu Žmogiškųjų išteklių vystymo skyrius organizuoja susitikimus su VDU, Vilniaus ir Klaipėdos kolegijomis. Juose aptariamas studentų ugdymo procesas, programos, kalbamasi apie gamybinių praktikų organizavimą ir kitokį bendradarbiavimą, padedantį studentui, absolventui ir darbdaviui surasti vieniems kitus. Šiandien susitikimas įvyko VDU Žemės ūkio akademijos Agronomijos fakultete.

„Svarbu, kad bendradarbiavimas tarp šalių būtų aktyvus ir glaudus. Tik tuomet jis atneš naudos ir mokymo įstaigai, ir Konsultavimo tarnybai“, – sakė susitikime dalyvavusi Žmogiškųjų išteklių vystymo skyriaus specialistė Giedrė Butkienė. 

Rugsėjo 15 d. toks susitikimas planuojamas Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų ir Ekonomikos fakultetuose. Numatyta susitikti su Agrotechnologijų fakulteto dekane dr. Nijole Liepiene, prodekane Ramune Vanagaite, Ekonomikos fakulteto dekane dr. Aušra Liučvaitiene, Kraštotvarkos ir agroverslo katedros vedėja dr. Gražina Palaityte.

Pirmoje nuotraukoje iš kairės: Giedrė Butkienė, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Agronomijos fakulteto dekanė doc. dr. Aida Adamavičienė ir Žmogiškųjų išteklių skyriaus vadovė Alberta Povilauskaitė.

Antroje nuotraukoje iš kairės: Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto dekanė dr. Aušra Liučvaitienė, Giedrė Butkienė, Agrotechnologijų fakulteto prodekanė Ramunė Vanagaitė ir Studijų skyriaus vedėja Rasa Miakinkovienė.

LŽŪKT informacija