Naujienos

LŽŪKT siekia tiksliojo ūkininkavimo paslaugų proveržio

  2019-03-14

LŽŪKT mokymų centre „Agroakademija“ prasidėjo tris dienas truksiantys mokymai, kurių esmė – geografinių informacinių sistemų (GIS) taikymas žemės ūkyje tiksliojo ūkininkavimo kontekste. Mokymuose teorine ir praktine informacija apie GIS su LŽŪKT specialistais ir rajonų biurų konsultantais dalinasi Varšuvos gyvybės mokslų universiteto Augalininkystės katedros specialistas, atsakingas už tiksliojo ūkininkavimo sritį, dr. Darjušas Gosdovskis (Dariusz Gosdowski).

Praėjusių metų spalį LŽŪKT direktorius Edvardas Makelis ir Tiksliojo ūkininkavimo paslaugų biuro vadovas Saulius Cironka Varšuvos gyvybės mokslo universitete susitiko su Žemės ūkio, Ekonomikos, Informacinių technologijų fakultetų vadovais ir specialistais. Susitikimų tikslas buvo sužinoti, kaip universitete mokoma IT technologijų, pritaikomų ir diegiamų plėtojant tikslųjį ūkininkavimą. Paaiškėjo, kad Varšuvos gyvybės mokslo universiteto patirtis gali būti naudinga LŽŪKT tobulinant darbuotojų kompetencijas ir kuriant naujas paslaugas klientams.

Vienodas dėmesys ir teorijai, ir praktikai

Galima tvirtinti, kad susitikimas tikrai buvo rezultatyvus. Jau vyksta mokymai, kurių metu Varšuvos gyvybės mokslų universiteto Augalininkystės katedros specialistas, atsakingas už tiksliojo ūkininkavimo sritį, Darjušas Gosdovskis (Dariusz Gosdowski) LŽŪKT specialistams ir rajonų biurų konsultantams skaito paskaitas, kuriose pristato GIS sistemas ir aptaria jų pritaikymą tiksliojoje žemdirbystėje atliekant dirvožemio tyrimus, naudojant mašinų navigacinėse sistemose, sudarant įvairius žemėlapius ir kt.

Prisistatydamas savo veiklą, Darjušas Gosdovskis akcentavo, kad turi 20 ha ūkį, kuriame taiko tiksliojo ūkininkavimo technologijas. Praktiniuose užsiėmimuose jis daugiau laiko skyrė darbui su QGIS, SAGA GIS, SMS Ag Leader programomis, kurias Lenkijoje naudoja ir žemės ūkio konsultantai, ir ūkininkai.

Jau teikiamos tiksliojo ūkininkavimo paslaugos

LŽŪKT specialistai ir rajonų biurų konsultantai jau ne vienerius metus klientams sėkmingai teikia jų  poreikius ir lūkesčius atitinkančias tiksliojo ūkininkavimo paslaugas. Paėmę  ir ištyrę dirvožemio ėminius, jie rengia kintamos normos tręšimo planus. Šalies gyvulininkystės ūkiuose labai populiarios tapo mobilios gyvulininkystės laboratorijos specialistų teikiamos paslaugos, padedančios greičiau ir tiksliau išsiaiškinti gyvulių sveikatingumo ir produktyvumo, pašarų kokybės problemas.

Bendradarbiaujant su Varšuvos gyvybės mokslų universitetu siekiama dar labiau plėsti tiksliojo ūkininkavimo paslaugų spektrą.

„Tikslusis ūkininkavimas vis aktyviau skinasi kelią į Lietuvos ūkius. Reikia derintis prie poreikio ir siekti tiksliojo ūkininkavimo paslaugų proveržio“, – sakė LŽŪKT Plėtros padalinio vadovas Rimtautas Petraitis.