Naujienos

Širvintų rajono biure – įkurtuvės

  2019-05-22

Įkurtuvės – puiki proga susitikti su socialiniais partneriais, padėkoti jiems už bendrystę ir priimti nuoširdžius linkėjimus. Tai ir buvo svarbiausia jaukioje Širvintų rajono biure organizuotoje popietėje.

Iškilmingas momentas –  biuro įkurtuvių juostą perkerpa LŽŪKT direktorius Edvardas Makelis, Širvintų r. savivaldybės žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja  Jūratė Maškutavičienė ir Širvintų r. biuro augalininkystės konsultantė Janina Gečienė.

LŽŪKT Širvintų rajono biuro veiklos pradžia – 1993 metai. Per tą laikotarpį puoselėjami darnūs santykiai su rajono savivaldybės Žemės ūkio ir turto vertinimo skyriumi, Lietuvos ūkininkų sąjungos Širvintų r. skyriumi, rajone veikiančiais Valstybinės augalininkystės tarnybos, Valstybinės mokesčių inspekcijos padaliniais, Kreditų unija ir kt. Tad į įkurtuves atvykę bendradarbiaujančių įstaigų atstovai biuro kolektyvui linkėjo sėkmingai gyvuoti toliau.

Sveikino svečiai

Sėkmingo bendradarbiavimo ir daug klientų biurui linkėjo Širvintų r. savivaldybės  Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja Jūratė Meškutavičienė.

Konsultantų darbo svarbą ir reikšmingumą akcentavo Lietuvos ūkininkų sąjungos Širvintų r. skyriaus pirmininkas Jonas Purvaneckas.

Biurui gyvuoti linkėjo ir už ilgametį puikų bendradarbiavimą dėkojo Valstybinės augalininkystės tarnybos Vilniaus regiono skyriaus specialistė Violeta Blažienė.

Širvintų kredito unijos atstovė Inga Perednikienė sakė, kad biure dirba šilti ir geri žmonės. Ji linkėjo sklandaus bendro darbo ir, esant poreikiui, plėstis, kad galėtų ir toliau sėkmingai padėti ūkininkams.

Kad biuras įsikūrė UAB „Baltexim“ priklausančiame pastate, džiaugėsi šios bendrovės Širvintų padalinio vadovas Rimantas Taraškevičius ir linkėjo, kad kolektyvas čia sėkmingai darbuotųsi ne 10 metų, kaip numatyta sutartyje, o bent dešimtmečiu ilgiau.

Biurą sveikino LŽŪKT Nacionalinės tarybos pirmininkė, LŪS vicepirmininkė Marijona Lukaševičienė. Ji sakė, kad konsultantų darbas  atsakingas ir labai reikalingas. Linkėjo kuo daugiau pozityvumo jį atliekant ir puikaus bendravimo su Lietuvos ūkininkų sąjunga.

Bendrai nuotraukai susibūrę svečiai iš rajono įstaigų, LŽŪKT Nacionalinės priežiūros tarybos ir savi.

Linkėjo savi

Gražius žodžius ir nuoširdžius linkėjimus biuro konsultantams skyrė ir savi. LŽŪKT direktorius Edvardas Makelis ir Paslaugų klientams padalinio vadovas Saulius Cironka dėkojo visiems susirinkusiems už glaudų bendradarbiavimą. Biuro kolektyvui linkėjo geriausios kloties, sveikatos, gerų santykių su ūkininkais, kad kiekviena diena būtų kupina gero, žmogiško bendravimo. Daug žingsnių į priekį miškais, laukais ir ne tik Lietuvos linkėjo LŽŪKT Ukmergės biuro vadovė Vilma Kačinskienė.

Viso Širvintų r. biuro vardu kalbėjusi augalininkystės konsultantė Janina Gečienė dėkojo už gražius žodžius, palaikymą, pagalbą ir linkėjo gražios vasaros.

Nuoširdūs linkėjimai skatina eiti į priekį, tegul, kaip sakoma, ir sienos padeda.