Naujienos

LŽŪKT specialistai dalyvavo ataskaitinėje-rinkiminėje LMSA generalinėje asamblėjoje

  2022-05-03

Konsultavimo tarnybos specialistai dalyvavo ir skaitė pranešimą balandžio 29 d. vykusioje Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos (LMSA) ataskaitinėje-rinkiminėje XXV Generalinė asamblėjoje ir konferencijoje „Privatus miškų ūkis ir KPP: iššūkiai ir galimybės miško ir žemės savininkams“.

Balandžio 29 d. įvyko Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos (LMSA) ataskaitinė-rinkiminė XXV Generalinė asamblėja ir konferencija „Privatus miškų ūkis ir KPP: iššūkiai ir galimybės miško ir žemės savininkams“. Asamblėjos metu  naujai ketverių metų kadencijai vienbalsiai perrinktas LMSA pirmininkas –  dr. Algis Gaižutis, išrinkta nauja LMSA Valdyba ir Revizijos komisija.

LMSA organizuotame renginyje dalyvavo Konsultavimo tarnybos darbuotojai: vyriausiasis miškininkystės specialistas, vykdantis Miškininkystės paslaugų biuro vadovo funkcijas, Justinas Zenevičius, miškininkystės specialistas Benas Švedas ir Rinkodaros skyriaus vadovė Erika Mankutė.

J. Zenevičius konferencijoje „Privatus miškų ūkis ir KPP: iššūkiai ir galimybės miško ir žemės savininkams“ skaitė pranešimą „ES parama miškams 2014–2022 m. Kaip sekėsi privačių miškų savininkams ir kodėl?“ ir dalyvavo apskritojo stalo diskusijoje.

Renginyje trumpai apžvelgta asociacijos veikla per pastaruosius metus, daugiau dėmesio skirta miškų ir žemės savininkams aktualiems klausimams aptarti. Išklausyti įdomūs pranešimai ir pasisakymai, o diskutuojant aptartos praėjusio finansinio laikotarpio problemos ir galimybės būsimu finansiniu laikotarpiu.

LŽŪKT informacija

 Nuotraukose: visi renginio dalyviai,  pranešimą skaito Justinas Zenevičius, kalba LMSA pirmininkas dr. Algis Gaižutis, padėka Konsultavimo tarnybos Rinkodaros skyriaus vadovei Erikai Mankutei.