Naujienos

LŽŪKT specialistės stažuosis Airijoje

  2019-04-04

Įgyvendinant tarptautinį projektą, TEAGASC įsipareigojo priimti tris LŽŪKT specialistes  į stažuotę. Jos metu  didžiausias dėmesys bus skirtas Airijoje taikomai žolynų valdymo programai.

Galimybė vykti stažuotis atsirado įgyvendinant projektą „Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos specialistų gebėjimų ir technologinių įgūdžių didinimas, kuriant naujas paslaugas gyvulininkystės ūkiams“. Jis finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis,  o trukmė – 2018-06-28 – 2019-10-08.

Projekto tikslas – didinti Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos specialistų gebėjimus, kuriant naujas konkurencingo ūkininkavimo srities paslaugas.

Pagal pasirašytą ketinimų protokolą TEAGASC įsipareigojo priimti tris LŽŪKT specialistes 5 dienų stažuotei žolynų valdymo tema, parengti mokymų programą, dalijamąją medžiagą, organizuoti teorinius ir praktinius užsiėmimus. 

Stažuotės Airijoje metu Konsultavimo paslaugų ir produktų valdymo skyriaus vadovė Reda Milčiuvienė, Gyvulininkystės paslaugų vadovė Vilma Živatkauskienė ir gyvulininkystės specialistė Inga Zigmantienė sužinos šioje šalyje naudojamos žolynų valdymo programos pagrindinius principus, tobulins žinias apie žolynų fiziologines savybes, lankysis gyvulininkystės ūkiuose, kuriuose taikoma ši programa.

Įgytas žinias planuojama pritaikyti kuriant naujas, ekonomiškai naudingas paslaugas gyvulininkystės ūkiams.