Naujienos

Konsultavimo tarnyba tapo Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų nare

  2019-03-28

LŽŪKT direktorius dr. Edvardas Makelis iš Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų bendruomenės klubo susirinkimo, organizuoto Kauno technikos kolegijoje, sugrįžo su dokumentu, įrodančiu, kad Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba tapo viena iš rūmų bendruomenės narių.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai – didžiausia Kauno ir Marijampolės regionų verslo bendruomenę telkianti ir paslaugas verslui plėtojanti organizacija. Ji atstovauja bendriesiems verslo interesams, gina narių interesus, teikia paslaugas ir vykdo projektinę veiklą, valstybės deleguotąsias funkcijas.

Pasak LŽŪKT direktoriaus Edvardo Makelio, įsijungus į verslo bendruomenės veiklą, bendradarbiaujant su kitais jos nariais, atsiveria daugiau galimybių organizuojant projektinę veiklą, verslą, paslaugas, pritaikant įvairias mokesčių ir finansų, teisės sričių priemones, gerinant darbuotojų darbo sąlygas, diegiant nutolusio darbo formas ir kt.

„Šiuo metu sumaniosios specializacijos, skaitmeninimo funkcijas perėmė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Įsigilinus į tų sričių projektų rengimo taisykles, akivaizdu, kad prioritetas teikiamas asocijuotoms struktūroms. Nusprendėme jungtis į Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų bendruomenę, kadangi jos nariams suteikiama nepalyginamai daugiau galimybių,“– sakė Edvardas Makelis.

Išsamiau apie rūmus

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai – solidi ir patikima verslo savivaldos institucija, atsakinga visų lygių valdžios partnerė, padėjusi pamatus solidarumo principu pagrįstiems verslo bendruomenės santykiams.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai vienija 500 įmonių Kauno, Kauno rajono, Marijampolės, Kėdainių, Jonavos, Kaišiadorių, Raseinių, Prienų, Birštono, Šakių, Vilkaviškio, Kazlų Rūdos, Kalvarijos savivaldybėse. Kasmet Rūmų paslaugomis naudojasi apie 2500 visos Lietuvos įmonių.

Kauno PPA rūmai yra tarptautinių verslo paramos organizacijų ir tinklų (Eurochambres, Europos amatų, smulkaus ir vidutinio verslo asociacijos (UEAPME), Baltijos jūros šalių prekybos rūmų asociacijos, Europos įmonių tinklo (Enterprise Europe Network) dalis.

Išsamiau apie renginį čia.

LŽŪKT ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų informacija