Naujienos

LŽŪKT tiksliojo ūkininkavimo sistema įvertinta parodos „Inno panorama 2019“ medaliu

  2019-09-27

Rugsėjo 26–28 d. VDU Žemės ūkio akademijoje vykstančioje parodoje „Inno panorama 2019“ LŽŪKT pristatoma tiksliojo ūkininkavimo technologinių paslaugų demonstravimo sistema su integruotomis dalimis įvertinta medaliu.

Tiksliojo ūkininkavimo paslaugų teikimo ir demonstravimo sistema skirta gilinti žemdirbių ir kitų suinteresuotų asmenų žinias apie tikslųjį ūkininkavimą ir su tiksliąja žemdirbyste susijusias paslaugas. Sistemą sudaro automatizuotas dirvožemio ėminių paėmimas, ištyrimas modernioje laboratorijoje, tiksliojo (kintamos normos) tręšimo plano sudarymas, pasėlių stebėjimas dronais, pasitelkiant palydovų ir meteorologinių stotelių duomenis, gautų rezultatų atvaizdavimas bei demonstravimas mobilaus tiksliosios žemdirbystės technologijų demonstravimo stende. Siekiant, kad sistema veiktų efektyviai, sukurtos ir teikiamos nešališkos tiksliojo ūkininkavimo paslaugos, parengtos mokymo programos, kurios, tikimasi, skatins tiksliojo ūkininkavimo propagavimą ir taikymą praktikoje išnaudojant visas jo galimybes. 

Daugelis šalies žemdirbių įsigiję modernios žemės ūkio technikos su GPS sistemomis. Jų galimybės didžiulės, tačiau neišnaudojamos, kadangi susiduriama su kompetencijų stoka, ne iki galo suformuota susijusių paslaugų infrastruktūra. Taip pat  šiuo metu Lietuvoje nėra žemės ūkio paslaugų sektoriuje veikiančios nepriklausomos institucijos, kuri organizuotų mokymus, susijusius su tiksliąja žemdirbyste, nėra technologijų demonstravimo vietų, kuriose reguliariai būtų eksponuojama, mokoma, keliama žemdirbių kompetencija tiksliojo ūkininkavimo klausimais.

Stende demonstruojamos inovatyvių technologijų taikymo galimybės

Siekdama konsultuoti, mokyti, informuoti ir kitaip gilinti žemdirbių ir kitų suinteresuotų asmenų žinias apie tikslųjį ūkininkavimą, demonstruojant inovatyvias technologijas ir parodant jų veikimo principus, Konsultavimo tarnyba įsigijo tiksliosios žemdirbystės technologijų demonstravimo mokomąjį stendą, kuriame  žemdirbiams pristatomos tiksliojo ūkininkavimo sistemos ir jie mokomi jomis naudotis: pagalbinio vairavimo, kurias naudojant žemdirbiai gali ženkliai sumažinti plotų persidengiamus, išvengti klaidų dirbant žemę ar nuimant derlių; technikos padėties lauke nustatymo sistemomis, kai GPS ir GLONASS ryšiu tiksliai nustatoma technikos padėtis laukuose, o žemdirbiai gali našiai naudoti ūkio techniką; technikos valdymo ekranų sistemomis, kurios padeda stebėti traktorių sistemų veikimą, nustatyti darbinius parametrus; darbo mašinų valdymo sistemomis, kuriomis gali nustatyti, stebėti ir valdyti tręštuvus, sėjamąsias, purkštuvus, plūgus ir t. t.; kintamų normų darbų valdymo sistemomis, užtikrinančiomis tręšimo ir purškimo procesų valdymą, drauge užtikrinant ir efektyvų trąšų ar pesticidų naudojimą, jų paskleidimą reikiamose laukų vietose; augalų apsaugos valdymo sistemomis, leidžiančiomis stebėti konkrečią ūkio teritoriją dėl ligų ir kenkėjų prognozavimą remiantis meteorologinių stočių duomenimis; ūkio valdymo sistemomis, kuriomis žemdirbiai gali planuoti ūkio darbus, sekti technikos panaudojimą, valdyti ūkio išlaidas, administruoti jo veiklą.

Naudojant Tiksliojo ūkininkavimo technologijų paslaugų demonstravimo sistemą su visomis integruotomis dalimis, bus sustiprintas ir išplėstas šiuolaikinių (tiksliųjų) žemės ūkio technologinių paslaugų spektras ir inovacijų išbandymo, demonstravimo, žemdirbių ir konsultantų kompetencijų tobulinimo ir žinių sklaidos galimybės.

Daugiau informacijos:

Gausiam derliui užauginti – inovatyvūs sprendimai

„Agrovizija 2019“: svarbi tiksliojo ūkininkavimo visuma