Naujienos

LŽŪKT veikla pristatoma universitetų studentams

  2018-11-07

ASU ir LSMU Veterinarijos akademijos studentai dažnai atvyksta į LŽŪKT. Jie domisi įstaigos veikla, specialistų sukurtomis informacinėmis programomis. LŽŪKT specialistai jiems skaito pranešimus.

Šiandien Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos mokymų centre „Agroakademija“ lankėsi Aleksandro Stulginskio universiteto Žemės ūkio inžinerijos fakulteto I kurso magistrantai, studijuojantys žemės ūkio inžineriją ir vadybą.

Prieš kelias dienas buvo atvykę LSMU Veterinarijos akademijos Veterinarinės medicinos studijų antro kurso studentai, baigę augalininkystės mokslų kursą.

Jiems įstaigos veiklą pristatė Rinkodaros skyriaus vadovė Erika Mankutė, Gyvulininkystės mokymo centrą – Konsultavimo paslaugų ir produktų valdymo skyriaus gyvulininkystės paslaugų vadovė Vilma Živatkauskienė, apie augalininkystės paslaugas kalbėjo Technologinių paslaugų skyriaus augalininkystės specialistė Dovilė Jakelaitienė.

LŽŪKT specialistai skaito pranešimus ASU

LŽŪKT specialistai kviečiami skaityti pranešimų. Praeitą savaitę į ASU vyko Rinkodaros skyriaus vadovė Erika Mankutė, Technologinių paslaugų skyriaus vadovas Rimas Magyla ir augalininkystės specialistė Dovilė Jakelaitienė.

Jie Agronomijos fakulteto I kurso magistrantams skaitė pranešimus apie LŽŪKT įgyvendinamus projektus, ūkio valdymo programą „e-GEBA Augalininkystė“, komunikacijos svarbą. 

„Bendravimas su studentais mums labai svarbus. Daugiau sužinojus apie įstaigos istoriją, veiklą, praktikos ir įsidarbinimo galimybės, jaunuoliams lengviau apsispręsti ir baigus studijas pasirinkti mūsų įstaigą“, – sakė Rinkodaros skyriaus vadovė Erika Mankutė.