Naujienos

LŽŪKT – viena iš partnerių kuriant žemės ūkio verslo analizės sistemą

  2019-05-14

Žemės ūkio ministerija šiuo metu įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Žemės ūkio verslo analizės sistemos sukūrimas“. Viena iš projekto partnerių –  Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT).

Pagrindinis projekto tikslas – sukurti žemės ūkio verslo analizės sistemą. Remiantis duomenų analizės rezultatais bei taikant įrodymais pagrįstus metodus, ši sistema leis priimti sprendimus ir užtikrinti veiklos pokyčius.

Įgyvendinus projektą iki šiol įvairiose sistemose bei registruose ir įvairiais formatais kaupiami duomenys bus sujungti ir apdorojami vienoje duomenų bazėje.  Taip pat naujoji analizės sistema leis taupyti laiką, kadangi duomenys pagal sukurtą algoritmą bus pateikiami automatizuotai. Sistema spręs ir duomenų trūkumo klausimą – leis generuoti duomenis pagal vartotojų poreikius. Ypač opi problema dėl duomenų gavimo už praėjusius metus: paprastai žemės ūkio verslo duomenys už praėjusius metus yra gaunamai tada, kai jau yra praradę savo aktualumą, todėl tikimasi, kad, įgyvendinus projektą, šie duomenys bus gaunami jau per pirmą pusmetį.

Projekto partneriai: VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, Informacinės plėtros komitetas, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 priemonę „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“.

ŽŪM, LŽŪKT informacija