Naujienos

Mokėsi Konsultavimo tarnybos naujokai

  2019-09-13

Konsultavimo tarnybos kolektyvą papildė būrelis naujokų. Mokymų centre „Agroakademija“ organizuotuose kursuose „Įvadas į Konsultavimo tarnybos veiklą“ dalyvavo 11 naujų specialistų ir konsultantų. Svarbiausius su darbu susijusius klausimus jiems pristatė padalinių ir skyrių vadovai.

Centrinėje buveinėje naujų darbuotojų priimta į Technologinių paslaugų skyrių, Tiksliojo ūkininkavimo ir Miškininkystės paslaugų biurus. Nauja redaktorė pradėjo dirbti žurnalo „Mano ūkis“ redakcijoje.

Rajonų biuruose darbuojasi naujos buhalterinės apskaitos konsultantės: Jurbarko r. biure – Agnė Ožalaitė, Tauragės r. biure – Rima Anulienė, Šilalės r. biure – Gintarė Jakienė, Lazdijų r. biure – Greta Čitavičiūtė.

Lazdijų r. biure pradėjo dirbti gyvulininkystės konsultantė Irena Černauskienė, o Kauno r. biure – augalininkystės konsultantas Rokas Antanynas.

Darbo užmokesčio sistema, kvalifikacijos tobulinimas, veiklos planavimas ir atsiskaitymas, Darbo teisės pagrindiniai principai, informacinių technologijų naudojimas, rinkodara, klientams teikiamos paslaugos, pardavimų organizavimas, korupcijos prevencija – klausimai, kuriems kursų metu skirtas didžiausias dėmesys.