Naujienos

Nacionalinio susitarimo dėl miškų procesas intensyvėja

  2022-01-27

Ši savaitė prasidėjo intensyviais susitikimais dėl Nacionalinio miškų susitarimo. Vyko net 5 tematinių susitarimų grupių posėdžiai. Privačių miško savininkų grupei atstovavo Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Miškininkystės biuro vadovas Justinas Zenevičius

J. Zenevičius dalyvavo Nacionalinio miškų susitarimo  IV tematinės grupės „Miškų sektoriiaus atvirumas, išsamesnis visuomenės informavimas ir įtraukimas į sprendimų priėmimą“ susitikime ir teikė siūlymus aptariant prioritetinius klausimus.

Diskusijų metu aptarta, kaip sudaryti sąlygas visuomenės ir atskirų interesų grupių geresniam įtraukimui į sprendimų priėmimą miškų tvarkymo, priežiūros ir planavimo klausimais; kokią informaciją apie miškus ir miškų sektorių svarbu rinkti ir teikti visuomenei; kaip gerinti informacijos apie miškus ir miškų sektorių kokybę, suprantamumą ir prieinamumą, užtikrinti nepriklausomą miškų būklės nuolatinį monitoringą; kaip suderinti tarpusavyje skirtingų sričių specialistų naudojamas su miškais susijusias sąvokas ir jų apibrėžimus; kas, kokiose srityse ir kaip informuos bei sektoriaus dalyvius miškų sektoriaus klausimais. Priimti bendri sutarimai. 

Parengta pagal Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos informaciją.