Naujienos

NMA patvirtino – LŽŪKT konsultuos pagal visas konsultavimo paslaugų sritis

  2022-08-02

NMA patvirtino, kad nuo 2022 m. rugsėjo Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) galės teikti visų sričių konsultacijas, numatytas Kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) veiklos srityje „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“.  

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) informavo, kad patvirtinti nauji konsultavimo paslaugų teikėjai, kurie konsultuos pareiškėjus, teikusius paraiškas ir NMA patvirtintus konsultavimo paslaugų gavėjais pagal Kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) veiklos sritį „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“. 

Viena iš jų yra LŽŪKT, konsultacijas galėsianti teikti pagal visas konsultavimo paslaugų sritis: ūkininkams, jauniesiems ūkininkas ir kitiems žemės valdytojams; miško valdytojams; kaimo vietovėse veikiančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms.

Parengta pagal NMA informaciją