Naujienos

Paskelbta „Lietuvos kaimo ir žemės ūkio plėtros baltoji knyga“

  2019-02-22

LŽŪKT direktorius Edvardas Makelis drauge su socialiniais partneriais parašais patvirtino „Lietuvos kaimo ir žemės ūkio plėtros baltąją knygą“. LŽŪKT dalyvavo šios knygos rengimo procese, teikė pasiūlymus ir pastabas.

Elektroninėje erdvėje paskelbtoje knygoje nubrėžiama Lietuvos žemės ūkio bei kaimo plėtros ateities vizija po 2020 m.: pagrindiniai žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos iššūkiai, keliami uždaviniai bei siūlomi problemų sprendimo būdai. Joje numatytas ir pagrindinis tikslas, kad didžioji dalis kaime gyvenančių ir dirbančių būtų konkurencingi, didėtų jų pajamos ir gerėtų gyvenimo kokybė.

Šioje knygoje žemės ūkiui ir kaimo bendruomenėms siūlomi būdai, kaip pasitelkus inovacijas ir įvairių formų bendradarbiavimą sumažinti ekonominę, socialinę ir gamtinę rizikas kaimo vietovėse, paversti jas didesnės pridėtinės vertės visuomenei ir didesnių pajamų žemdirbiams bei kitiems kaimo gyventojams kūrimo galimybėmis.

Išsamesnė informacija čia .