Naujienos

Pieno ūkių savininkai mokosi ir dalijasi patirtimi

  2019-12-18

Vakarų Europos ūkiuose taikant naujas technologijas praktikoje ypač efektyvus ir duodantis gerų rezultatų mokymosi būdas – ūkininkų darbas grupėmis. Šios grupės bendradarbiauja, dalijasi patirtimi bei idėjomis. Bendras darbas didina ūkininkų produkcijos konkurencingumą, leidžia geriau integruotis į žemės ūkio ir maisto produktų grandinę, padidina žemės ūkio produktų pridėtinę vertę, tad galima pasiekti geresnių finansinių rezultatų.

  Siekdama skatinti žinių perteikimą ir inovacijas pieno ūkyje, regionuose didinti pieno ūkio veiklos gyvybingumą ir konkurencingumą, užtikrinti gyvūnų gerovę bei tvarų ūkio vystymą, VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) 2017–2020 m. vykdo projektą „Mitybinių faktorių įtaka melžiamų karvių produkcijos didinimui, produkcijos kokybės gerinimui ir savikainos pokyčiui“. Vienas iš projekto uždavinių – suburti ūkininkų pasidalijimo patirtimi grupes.

Daugiau skaitykite čia.