Naujienos

Pristatyti LŽŪKT įgyvendinti Europos inovacijų partnerysčių projektai

  2023-09-29

Rugsėjo 2728 d. VDU ŽŪA vykusioje Tarptautinėje EIP veiklos grupių kontaktų ir patirčių mugėje pristatyti LŽŪKT įgyvendinti Europos inovacijų partnerysčių projektai, Lietuvos ŽŪŽIS klasteris. 

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktoriaus pavaduotojas Rimtautas Petraitis VDU ŽŪA vykusioje Tarptautinėje EIP veiklos grupių kontaktų ir patirčių mugėje pristatė įstaigos įgyvendintus Europos inovacijų partnerysčių (EIP) projektus, Lietuvos ŽŪŽIS klasterį. 

Spręstos su žolynais susijusios problemos

Kalbėdamas apie projektą „Lietuvos žolinių pašarų bazės valdymas, panaudojant palydovų duomenis ir žemės ūkio mokslo inovacijas“, R. Petraitis akcentavo, kad pagrindinis jo tikslas buvo sukurti interaktyvią paslaugą, kuri veiktų interaktyvios duomenų bazės, interaktyvių įrankių ir viešos prieigos elektroninės priemonės (angl. interface) pagrindu ir padėtų efektyviai, operatyviai identifikuoti ūkių žolynų būklę, problemas, teikti rekomendacijas problemoms spręsti, prognozuoti ūkių žolynų produktyvumo didinimą. 

Įgyvendinant projektą, išanalizuotos kiekvieno partnerio ūkyje auginamo žolyno augimo sąlygos, žolyno kokybė, botaninė sudėtis. Taip pat vykdytas iki šiol nebandytas radarinių ir optinių Sentinel palydovinių duomenų rinkimas matomaisiais (RGB) vaizdais, sisteminimas ir analizė.

Buvo atlikti žolynų sausųjų medžiagų tyrimai, jų derlių lemiantys veiksniai, dirvožemio tyrimai ir jų įtaka žolynams ir nustatytos svarbiausias žolyno derlingumą formuojančios ar limituojančias dirvožemio savybės, pakitimai, pateiktos rekomendacijos dėl žolyno produktyvumo gerinimo.

Taigi dabar naudodamiesi sukurta interaktyvia duomenų baze su vieša elektronine prieiga žemdirbiai gali nuotoliniu būdu stebėti ūkio lauke, kuriame auga žolynai, vykstančius pokyčius (drėgmę, žolyno augimą, chlorofilo kiekį ir kt.); naudotis sukaupta informacija apie žolynų įrengimą, priežiūrą, naudojimą, standartinėmis rekomendacijomis, darbo priemonėmis, kurios leidžia pagal pasirinktus parametrus, paskaičiuoti standartinį žolynų produktyvumą, sudaryti rekomendacinius žolynų mišinius.

Sukurtas virtualus padėjėjas žemdirbiams

„Kalbant apie kelią tvarumo link, daug dėmesio skiriama žemės ūkiui, sektoriui, kuris pagamina svarbiausią produkciją – maistą. Tad nemaži iššūkiai laukia ir ūkininkų. Vienas pagrindinių Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos tikslų – paslaugų dėka ne tik pagelbėti ūkininkams taikyti pažangias, inovatyvias ūkininkavimo technologijas, padėti nepasiklysti tarp teisės aktų ir reikalavimų, kartu ir ugdyti jų žinias. LŽŪKT siekdama, kad tvarios technologijos lengviau keliautų į ūkius, bendradarbiaudama su Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro mokslininkais bei ūkininkais, iniciavo ir įgyvendino projektą „Savarankiškas geros žemdirbystės praktikos taikymas ūkyje – virtualus padėjėjas žemdirbiams“, – sakė direktoriaus pavaduotojas, pristatydamas antrąjį EIP projektą.

Taigi įgyvendinant projektą, sukurta vieša elektroninė paslauga žemdirbiams, kad jie galėtų savarankiškai diegti Geros žemdirbystės praktiką ūkiuose pagal tematiką ir individualų atskiro ūkio poreikį. Informacinėje sistemoje IKMIS skaitmenizuotas aktualus Geros žemdirbystės praktikos kodeksas (GŽPK) su informacijos paieškos ir navigacijos sistema; prieinami augalų ligų ir kenkėjų, registruotų augalų apsaugos produktų elektroniniai katalogai ir kita ūkiui reikalinga informacija. Parengti teritorijų žemėlapiai individualiam vartojimui (žemėlapių sluoksniai: dirvodarinė sudėtis; dirvožemio paviršius, tipas, našumas; melioracinė būklė; vandens apsaugos zonos ir kt.).

Taip pat parengti interaktyvūs savikontrolės klausimynai su rekomendacijomis. Jie padės savarankiškai įsivertinti, ar ūkis atitinka ūkiui keliamiems kompleksiniams valdymo reikalavimams, ar ūkyje užtikrinta dirbančių asmenų sauga ir sveikata.

Ūkininkai gali naudotis tręšimo plano sudarymo, maisto medžiagų, humuso balansų, sėklos normos, sąlyginių gyvulių, mėšlidžių ir srutų kauptuvų talpų, pašarų poreikio, emisijos nustatymo skaičiuoklėmis / programomis individualiam naudojimui. 

Sukurti ir įdiegti interaktyvūs ūkio situacijos modeliavimo pavyzdžiai, kurie padės priimti sprendimus dėl dirvožemio ėminių ėmimo; sėjomainos planavimo. 

Projekto metu parengta nuotolinė GŽP taikymo mokymo programa, kurią sudaro teorinė, praktinė medžiaga, žinių įsivertinimas, pažymėjimų išdavimas. 

Dalinantis EIP projektų įgyvendinimo patirtimi, antrus metus organizuotame renginyje siekta paskatinti EIP veiklos grupių projektų tęstinumą, inovacijas, tarptautines partnerystes, įsiliejimą į naujus Europos teminius tinklus.

 LŽŪKT informacija

Egidijaus Vilkevičiaus nuotraukoje LŽŪKT direktoriaus pavaduotojas R. Petraitis