Naujienos

Projektas „I2connect“ – konsultantų kompetencijoms tobulinti

  2020-05-28

Konsultavimo tarnyba kartu su partneriais iš 16 skirtingų šalių dalyvauja tarptautiniame projekte „Konsultantų apjungimas, skatinant taikyti interaktyvias inovacijas žemės ūkio ir miškininkystės sektoriuose“ (I2connect).

Dėl sparčios skaitmeninių technologijų plėtros žemės ūkio ir miškininkystės sektoriai susiduria tam tikrais išbandymais. Vieniems skaitmeninimas – naujos galimybės, kitiems – iššūkiai. Atsirado naujų sąvokų: tvarus vystymasis, socialinė atsakomybė, agroekologija, bioekonomika, žiedinė ekonomika ir kt., kurios turi būti žinomos ūkininkams ir miškų savininkams.

Iki 2024 m. truksiančio projekto  tikslas – didinti konsultantų, kurie skatintų ir padėtų taikyti interaktyvias inovacijas, kompetencijas, siekiant įveikti visoje Europoje žemės ūkio ir miškininkystės sektoriams kylančius iššūkius.

Tikslas –  mokyti, mokytis ir dalintis patirtimi
Įgyvendinant projektą, vadovaujantis veikiančiais konsultantų tinklais ir gerąja praktika, bus sukurti platesni tinklai, užtikrinantys kokybiškesnę inovacijų paramą. Numatyta surinkti informaciją apie esamą konsultavimo praktiką Europoje, gerosios praktikos pavyzdžiai bus analizuojami interaktyviu būdu, kad būtų galima stebėti naujų metodų ir įrankių kūrimą, kurie yra konsultantams skirtos mokymų programos dalis.

Konsultavimo tarnybos Inovacijų paramos tarnyba informavo, kad įgyvendinant projektą grupė  konsultantų bus mokomi naudotis sukurtais įrankiais, kad galėtų mokyti kitus. Jiems bus sudarytos galimybės išvykti mokytis į kitą šalį. Įgyvendinant projektą, numatyta sukurti profesionalių konsultantų tinklą, turintį padalinių skirtingose šalyse. Jo veikla bus palaikoma per projekto interneto platformą, kurioje vartotojai dalinsis patirtimi ir mokysis vieni iš kitų.
Projektas finansuojamas Horizon 2020 programos lėšomis.

Plačiau apie projektą galite sužinoti videoreportaže (galite įsijungti titrus lietuvių kalba).