Naujienos

Apie projektą „Naujausių simbiotikų įtaka pieninių galvijų sveikatingumui, produktyvumui, antibiotikų vartojimo mažinimui bei ūkio konkurencingumo didinimui“ (SIMB)

  2019-04-03

Konsultavimo tarnyba, vadovaudamasi su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. gruodžio 10 d. pasirašyta paramos sutartimi Nr. 14PA-KK-18-1-03437-PR001, pradėjo vykdyti projektą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimo ir informavimo veikla“ veiklos sritį ,,Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veikla“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-12-10–2021-01-29.

Projekto pagrindinis tikslas – skatinti žinių perteikimą ir inovacijas pieno ūkyje, regionuose didinti pieno ūkio veiklos gyvybingumą ir konkurencingumą, mažinti antibiotikų panaudojimą ir užtikrinti gyvūnų sveikatingumą, melžiamoms karvėms ir veršeliams duodant naujausius simbiotikus.

Veiklos tikslas – atliekant gamybinius parodomuosius bandymus, perteikti žemdirbiams moksliniais tyrimais paremtas pažangias technologijas, siekiant sumažinti antibiotikų naudojimą ūkiuose, didinti produktyvumą, stiprinti gyvulio imuninę sistemą, užauginti sveikus ir produktyvius palikuonis, mažinti ekonominius nuostolius.

Dalyviai ir vieta. Projekte dalyvauja 24 pienininkyste užsiimantys ūkininkai iš skirtingų Lietuvos rajonų, kurie suburti į 4 atskiras pasidalinimo patirtimi grupes. Projekto metu numatyta įrengti 8 parodomuosius bandymus. Jie bus vykdomi Tauragės, Telšių, Klaipėdos, Utenos, Šiaulių ir Panevėžio apskrityse.

Projekto uždaviniai:

  • pritaikyti mokslinių tyrimų rezultatus tradiciniuose pienininkystės ūkiuose, atliekant
    8 parodomuosius gamybinius bandymus skirtinguose šalies regionuose;
  • vykdyti parodomųjų bandymų sklaidą: suorganizuoti 8 lauko dienas, 16 seminarų produktui pristatyti (iš jų po vieną lauko dieną ir seminarą suorganizuoti žemės ūkio ar kaimo plėtros srities konsultantams, profesinių mokyklų ar kolegijų dėstytojams) užtikrinant 300 galutinių naudos gavėjų dalyvavimą;
  • parengti ir publikuoti 4 informacinius straipsnius laikraštyje ir internete apie įgyvendinamą projektą;
  • parengti 4 lankstinukus apie įgyvendinamą projektą;
  • suorganizuoti baigiamąją konferenciją, kurioje dalyvautų ne mažiau kaip 100 galutinių naudos gavėjų;
  • tobulinti žemdirbių kvalifikaciją, supažindinant su simbiotikų (probiotikų ir prebiotikų) nauda.

Projekto nauda. Intensyviai, gausiai ir dažnai be priežasties naudojant ūkiuose antibiotikus, vystosi atsparesni ligų sukėlėjai ir vaistų poveikis mažėja, todėl kartojasi susirgimai, didinamos dozės. Siekiant mažinti antibiotikų naudojimą ūkiuose, reikia diegti pažangesnes gydymo ir profilaktines priemones, kurios mažintų susirgimų skaičių, o reikalingo gydymo atveju – antibiotikų naudojimą. Viena iš priemonių būtų simbiotikų naudojimas. Simbiotikai (probiotikai kartu su prebiotikais) teigiamai veikia ir virškinimo, ir imunines sistemas, todėl turi didelės  reikšmės galvijų sveikatingumui ir produktyvumui. Patekę į virškinimo traktą, jie naikina patogeninius mikroorganizmus, neutralizuoja ir kompensuoja sutrikusių organų veiklą, stimuliuoja audinių regeneracinius procesus ir imuninę sistemą.

Projekto metu simbiotikų skyrimas melžiamoms karvėms ir veršeliams, remiantis moksliniais tyrimais ir bandymais, pagerins gyvulių sveikatingumą, pieno kokybę, palikuonių reprodukcines savybes, sumažins antibiotikų naudojimą, taip pat ir žarnyne fermentacijos metu susidarantį metano (CH4) kiekį, efektyviai mažins nepageidaujamą kvapą fermoje, gerins mėšlo konsistenciją ir tvarto mikroklimatą. Taigi bus įgyvendinta nemažai veiksnių, prisidedančių prie ŠESD emisijos mažinimo, ūkio konkurencingumo ir ekonominio naudingumo didinimo.