Naujienos

Projektas „Žemdirbių konsultavimas“ – per 6000 nemokamų konsultacijų

  2020-08-17

Kviečiame žemdirbius atvykti į Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos biurus ir pateikti paraiškas nemokamoms individualioms konsultacijoms gauti. Įgyvendindami LR žemės ūkio ministerijos finansuojamą projektą „Žemdirbių konsultavimas“, akredituoti konsultantai iki metų pabaigos planuoja suteikti per 6000 nemokamų konsultacijų.

Konsultavimo projektas skirtas ūkininkams ar kitiems žemės ūkio veikla užsiimantiems asmenims, nustatyta tvarka įregistravusiems žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

Prioritetas pasinaudoti konsultacijomis suteikiamas žemdirbiams, kurie 2018–2019 m. nėra gavę konsultavimo paslaugų, finansuotų iš valstybės biudžeto ar Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ lėšų.

Konsultacijas žemdirbiams teikia 178 Konsultavimo tarnybos augalininkystės, gyvulininkystės, darbų saugos, ekonomikos, ūkio buhalterinės apskaitos akredituoti konsultantai 46 rajonų ir savivaldybių konsultavimo biuruose. Jų kontaktus, informaciją apie konsultacinius renginius rasite www.lzukt.lt

Konsultuojama apie tai, kas rūpi

Konsultacijų sąrašas apima visas žemės ūkio sritis, atsižvelgiama į šio laikotarpio aktualijas. Taigi į konsultantus galite kreiptis gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimo, žemės ūkio technikos priežiūros, pastatų statybos vykdymo ir saugaus žemės ūkio produkcijos gamyboje vykdomų darbų proceso organizavimo bei įgyvendinimo, žemės ūkio verslo planavimo ir veiklos teisės, ekologinio ūkininkavimo, klimato kaitos, Europos Sąjungos Žaliojo kurso įgyvendinimo, Gerosios žemės ūkio praktikos kodekso taikymo ir kitais jums aktualiais klausimais.

 „Ieškodami ir pateikdami atsakymus į klientų klausimus, konsultantai vadovaujasi mokslininkų rekomendacijomis, galiojančiais teisės aktais ir, žinoma, pažangia praktika“,– sakė Paslaugų klientams padalinio klientų aptarnavimo veiklos vadovė Giedrė Butkienė.

Pasiteirauti galima telefonu 8 687 10 593.