Naujienos

Projektiniuose mokymuose papildytas ūkininkų ir miško savininkų žinių bagažas

  2023-05-31

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) užbaigė dvejus metus trukusį ES finansuotą projektą „Ūkininkų ir miško savininkų kvalifikacijos tobulinimas“ Nr. 14PM-KK-20-1-09490-PR001. Jį įgyvendinant, visoje Lietuvoje ūkininkams ir miško savininkams suorganizuoti 82 mokymai pagal 8 mokymo programas. Aktualiausius rinkosi ir mokymuose dalyvavo per 1050 ūkininkų ir miško savininkų iš visos Lietuvos.

Dvejus metus trukusius mokymus LŽŪKT specialistai ir konsultantai organizavo visuose šalies regionuose, tai yra 10 apskričių, 46 savivaldybėse. Apibendrinant galima sakyti, kad projekto tikslas pasiektas – per 1050 ūkininkų ir miško savininkų, dalyvaudami pasirinktuose mokymuose, įgijo specifinių žinių apie finansines ataskaitas, apie tai, kaip teisės aktų dėl valdymo reikalavimų laikymasis, tinkamai parinktos technologijos, žemės tausojimas, apgalvotas tręšimas, aplinkosauga, teisingas miško valdymas, darbų saugos standartų laikymasis gali padėti vystyti ūkininko veiklą ir priimti teisingus ūkio valdymo sprendimus. Mokytasi pagal 8 programas. Mokymuose lektoriavo LŽŪKT specialistai ir rajonų biurų konsultantai.

Pasak projektui vadovavusios Mokymo paslaugų skyriaus vadovės Renatos Stašinskienės, populiariausi tarp ūkininkų buvo mokymai „Silosuotų pašarų gamyba ir galvijų racionų sudarymo principai“ ir „Finansinių ataskaitų duomenų naudojimas ūkininko ūkio valdymo sprendimams priimti“. Aktyviausiai mokymuose dalyvavo Panevėžio ir Lazdijų rajonų ūkininkai.

Pirmą kartą organizuoti mokymai miško valdytojams

Viena iš mokymo temų buvo miškininkystės pagrindai. Įgyvendinant projektą, skirtinguose Lietuvos rajonuose suorganizuota 10 mokymų. Juose dalyvavo 123 miško valdytojai. Pasak LŽŪKT Miškininkystės paslaugų biuro vadovės Vitos Ivaškevičienės, tokie mokymai miško savininkams vyksta labai retai, tad į juos susirinko nemažai klausytojų. Mokymų programą sudarė dalys, apimančios visą miško auginimo ciklą nuo pasodinimo, ugdymo iki kirtimo. Juose teorinės žinios derintos su praktinėmis.

„Po teorinės dalies atlikdavome praktinį darbą. Pavyzdžiui, jei tema buvo apie miško įveisimą, viena iš praktinių užduočių buvo paskaičiuoti, kiek reikėtų sodinukų, kokiais atstumais sodinti, nurodžius augavietę, kokiu būdu paruošti dirvą“,– mokymų specifiką komentavo V. Ivaškevičienė.

Pasak Miškininkystės paslaugų biuro vadovės, dažniausiai mokymo dalyviai klausė apie Europos Sąjungos paramą, susijusią su mišku, ką reikia žinoti, jei miškas yra saugomoje teritorijoje, kaip jį prižiūrėti, kad užaugintum produktyvų ateities medyną.

Mokymuose akcentuota, kad vieno savininko miškas dažnai ribojasi su kitais miškais, todėl labai svarbu savo mišką aplankyti kartą per metus. Geriausiai tai padaryti pavasarį, vasaros pradžioje. Pažiūrėti, ar nėra kenkėjų, nes nuo to priklauso ne tik konkretaus miško savininko ekonominė nauda, bet ir aplinkinių medynų sveikata.

„Projekto metu įsitikinome, kad susidomėjimas tikrai yra, todėl periodiškai organizuoti tokius mokymus būtų naudinga. Daug savininkų išreiškė norą konsultuotis miško valdoje – apgalvosime tokias galimybes“, – sakė V. Ivaškevičienė.

Nuotolinių ir auditorinių mokymų organizavimas – viena iš svarbesnių LŽŪKT veiklos sričių. Gilinantis į suinteresuotų grupių poreikius, nuolat atnaujinant programas ir kuriant naujas, jie tampa aktualūs kiekvienam dalyvaujančiam.

LŽŪKT informacija 

Projektą remia Lietuvos Respublika