Naujienos

Raimundo Svipo gyvulininkystės ūkyje modernizavimo laikotarpis

  2020-11-13

LŽŪKT Alytaus rajono biuro klientas Raimundas Svipas su žmona Irma, Dainavėlės kaime, Lazdijų rajone, ūkininkauja daugiau nei 20 metų. Dabar jo gyvulininkystės ūkyje modernizavimo laikotarpis – statoma nauja moderni karvidė, kurioje tilps 140 karvių.

Žmonos Irmos tėviškėje įkurtame Raimundo Svipo gyvulininkystės ūkyje šiuo metu melžiama 80 karvių. Ūkininkas tikisi, kad jau už kelių mėnesių jos sueis į naują karvidę, o ūkį kitais metais pavyks išplėsti iki 200 hektarų.

Po truputį jį plėsdamas ir nuolat galvodamas apie efektyvesnes darbo ir geresnes gyvulių laikymo sąlygas, Raimundas Svipas priėmė sprendimą pasinaudoti ES parama, skirta ūkiui modernizuoti.

Naująją karvidę planuoja užpildyti per trejus metus

Ūkininkas pasakojo, kad jau ilgai domėjosi automatizuotomis karvidėmis. Lankėsi jose, diskutavo su ūkininkais, o 2018 m. išgirdęs apie galimybę gauti Europos Sąjungos paramą statyboms, nebedvejojo.

Darbai jau įsibėgėjo. Planuojama, kad naujoje šalto tipo karvidėje tilps 140 melžiamų karvių. Raimondas tokio skaičiaus tikisi jau po trejų metų.

Visas melžimo procesas nuo karvės įėjimo iki linijų praplovimo bus automatizuotas. Karves melš du robotai, kurių kiekvienas galės pamelžti apie 70 piendavių. Pieno aušintuve tilps 8000 litrų pieno.

Projektuojant karvidę, pasirinkta skysto mėšlo šalinimo technologija. Jis bus šalinamas skreperiais. Atsižvelgiant į planuojamą gyvulių skaičių, jau įrengta skysto mėšlo lagūna.

Kruopščiai apgalvoti ir suprojektuoti visi gyvulių šėrimo, girdymo, priežiūros ir gerovės užtikrinimo procesai.

Pasirinktos ūkininkavimo srities nekeis

Nors pagal galimybes visą laiką ūkyje stengtasi gyvuliams sudaryti kuo geresnes sąlygas, šiuo metu dar labai daug rankų darbo: kasdien valomas ir kreikiamas karvių tvartas, dalijami ir pristumiami pašarai. Karvės melžiamos paprastoje lauko aikštelėje. 

Iš tiesų dabartiniame šalto tipo tvarte gaivu, jį dažnai valant ir kreikiant, nesijaučia aštraus kvapo, kvepia ką tik išdalintu pašaru. Besaičiu būdu laikomos karvės gali pasirinkti kreikiamą ar kietą poilsio vietą, joms įtaisytas ir masažinis šepetys. Pakankamai geros ir prieauglio laikymo sąlygos. Vis tik galvojant apie bandos didinimą, erdvės per maža, o sunkų rankų darbą pakeisti efektyvesniu – tikrai geras sprendimas.

Šeimos ūkyje darniai dirba savi – giminaičiai. Neseniai ūkininkas įdarbino ir grįžusį iš Švedijos žentą. Raimundas džiaugėsi jau daug metų karves melžiančia, atsakinga ir profesionalia ūkio melžėja.

„Pasirinktos ūkininkavimo srities keisti nežadame. Juk kažkas turi dirbti gyvulininkystės ūkiuose. Mūsų banda produktyvi, per parą iš karvės primelžiame vidutiniškai 24 litrus, o per metus –vidutiniškai 8691 kilogramą geros kokybės pieno. Jį parduodame žemės ūkio bendrovei ,,Šaltekšnis. Telyčias užsiauginame patys, todėl ir bandą didinti nėra problema“,– sakė Raimundas.

Jautukai ūkyje penimi pusantrų metų, stengiamasi, kad siektų iki 600 kg gyvo svorio. Pasak ūkininko, už tokius brangiausiai moka. Jie parduodami Krekenavos agrofirmai.

Daug dėmesio skiriama ganykloms atnaujinti, į jas įsėjama dobilų, liucernų. Konsultuojantis su mokslininkais, sudaromas gyvulių racionas. Ūkyje gaminamas visas reikalingas pašaras: šienas, šienainis, miltai, silosas.  Ūkininkas džiaugėsi, kad šiemet pašaro pasigaminta su atsarga.

Ūkio žemės našumo balas – 35–40. Ūkininkas taiko sėjomainą. Tik kukurūzai toje pačioje vietoje auginami 3–4 metus ir kasmet tręšiami mėšlu. Rezultatas džiugina. Jų vidutinis žaliosios masės derlius siekia 45 t/ha, šiemet pagaminta daugiau kaip 1000 t kukurūzų siloso.

Raimundas sakė, kad šiuo metu turi visą gyvulininkystės ūkiui reikalingą techniką. Nors ne visada pirko naują, ji veikia gerai.

Už stabilumą ir galimybę gauti visas reikalingas paslaugas

Su Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba Raimundas Svipas bendradarbiauja nuo pat ūkininkavimo pradžios. Šiuo metu Alytaus r. biure tvarkoma ūkio buhalterinė apskaita, teikiamos darbų saugos paslaugos.

Raimundas sakė, kad jam labai svarbu, jog konsultantai, ypač buhalterinės apskaitos, dažnai nesikeistų. Jis akcentavo biuro privalumą – galimybę vienoje vietoje gauti visas reikalingas paslaugas.

„Ūkininkas turi būti viskuo – veterinaru, inžinieriumi, agronomu, buhalteriu. Tą sąrašą dar būtų galima tęsti. Todėl labai gerai, kad yra biuras, galintis sumažinti atsakomybių naštą. Dabar esu ramus dėl buhalterinės apskaitos. Konsultantė Palma Abramavičienė pasistengia, kad viskas būtų atlikta laiku ir tinkamai. Įdarbinti buhalterę ūkyje kainuotų daug daugiau. Juk susideda viskas: alga, darbo vietos įrengimas, buhalterinės programos pirkimas ir jos atnaujinimai“,– mintimis dalijosi Raimundas Svipas.

Prisimindamas visą bendradarbiavimo su Konsultavimo tarnyba laikotarpį, Raimundas sakė, kad konsultantai jam rengė verslo planus paramai gauti, teikė gyvulininkystės paslaugas. Ūkyje vyko renginys, kuriame pristatyta Konsultavimo tarnybos mobili gyvulininkystės laboratorija: tirti ūkio pašarai, buvo nustatomas karvių sveikatingumas.

Trys anūkai ir trys gandrai

Šiemet sodybos gandralizdyje užaugo trys gandrai, o pernai gimė trys anūkai. „Visų trauka į mūsų sodybą didelė. Kai susirenka – klegesio pilni namai. Vyriausiam anūkui devyneri, o jauniausiam metukai. Ūkį modernizuoju ir dėl jų. Juk tokia pamaina auga“, – džiaugėsi Raimundas.

„Raimundas tvarkingas, pareigingas, darbštus, žingeidus ir atsakingas, siekiantis užsibrėžto tikslo. Jis visada pozityviai nusiteikęs, manau, kad labai mylintis ir rūpestingas šeimos žmogus. Kai paklausiu, kaip sekasi, pasidžiaugia, kad viskas gerai, visada didžiuojasi savo vaikais ir anūkais. Dabar dirbti ūkyje priėmė žentą, tai akivaizdu, kad stengiasi padėti jaunai šeimai, prisiima atsakomybę. O man bendrauti su juo tikrai lengva ir paprasta, nes manau, kad supranta ir vertina mūsų darbą, o aš visada stengiuosi nenuvilti, todėl susikūrė dalykiški ir draugiški santykiai,“– sakė LŽŪKT Alytaus rajono biuro vadovė, buhalterinės apskaitos konsultantė Palma Abramavičienė.