Naujienos

Šalčininkų krašto artojai ištikimi tradicijai

  2022-07-19

Lietuva apdainuojama kaip artojų žemė, tačiau vis dažniau ūkininkams renkantis neariminę žemdirbystę kyla klausimas – ar arimas plūgu išliks? „Išliks“ – sako į tradicines artojų varžybas susirinkę Šalčininkų krašto artojai ir renginio organizatoriai.

Šalčininkų r. savivaldybės drauge su Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Šalčininkų r. biuru organizuotose ir gausaus rėmėjų būrio sulaukusiose artojų varžybose arimo meną demonstravo 11 krašto artojų. Iš kartos į kartą perduodamas meistriškumas pagarbiai puoselėjamas ir toliau.

Ar arimas bus tik šventinė atrakcija?

Puikiai suorganizuotos arimo šventės dalyviai ir organizatoriai akcentavo, kad nežiūrint į tai, jog žemės arimą šiandien vis dažniau keičia neariminė technologija, plūgas iš rajono laukų nebus išstumtas, o tradicija organizuoti artojų varžybas gyvuos ir toliau.

Rajono savivaldybės žemės ūkio skyriaus vedėjo Stanislavo Lebedžio teigimu, artojai nesimatė dvejus metus ir šiandien į varžybas atvyko atnaujinta technika. Tradicinis renginys tapo proga susitikti, aptarti šio sezono problemas, planus ir sumanymus, pasidalinti pasiekimais. „Tradicija bus tęsiama. Ūkininkai mielai važiuoja ir dalyvauja. Kol jie važiuos, mes darysime“, – sakė S. Lebedis.

Lauko, kuriame organizuotos varžybos, šeimininkas Pavel Bandalevič sakė, kad Savivaldybei paprašius visada dalyvauja ir neatsisako padėti. Pasak jo, džiugina tai, kad vyksta ūkininkų susibūrimas, mokymasis ir žengimas tolyn. „Bendravimas turi vykti. Štai Konsultavimo tarnyba neseniai organizavo demoturus, šitą renginį – savivaldybė. Labai malonu, kad yra organizavimas iš visų pusių“,– akcentavo P. Bandalevič, pripažinęs, kad savo ūkyje plūgą naudoja, stengiasi arti kas 4-erius metus.

Varžybose teisėjavęs Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Šalčininkų r. biuro augalininkystės konsultantas Eugenijus Lukoševičius pripažino, kad plūgas vis rečiau naudojamas. Konsultantas pasvarstė, kad gal ateity ir artojų varžybos išliks kaip atrakcija, ateities kartoms priminti, kad tokie padargai buvo naudojami. Nors, pasak E. Lukoševičiaus, be plūgo nelabai apsieisime, kai reikia įsisavinti naują žemę, daugiau velėnos ar krūmokšniai. Jis praverčia ir tuomet, kai būna labai daug masės, šiaudų, tada su lėkštėmis nelabai ką galima padaryti.

Vienas iš renginio rėmėjų įmonės „HEGVITA“ vadovas Veslav Tankeliun sakė, kad rinka pereina prie noraginių, diskinių skutikų. „Plūgas šiuo metu nueina nuo arenos, bet tikimės, kad grįš“,– svarstė V. Tankeliun.

Varžybose arusiam ir trečiąją vietą laimėjusiam Robert Matulevič svarbus artojo darbas, jungiantis kartas. „Mano proseneliai, seneliai arė, mano tėvas, aš ir mano vaikai. Manau, kad nuo plūgo mes nepabėgsim. Mano ūkis ekologinis, be plūgo kovoti su piktžolėmis tikrai sunku. Jis yra pagrindinis gero būsimo derliaus įrankis“,– sakė ūkininkas.

Varžybose dalyvavęs artojas Andrej Pozniak sakė, kad neariminę žemės dirbimo technologiją dažniau renkasi pavasarį, o rudenį sėdamas žieminius augalus dažniau naudoja plūgą. Pasak jo, jei herbicidai ir pesticidai brangs, plūgą reikės dažniau naudoti.

Šalčininkų r. savivaldybės meras Zdzislav Palevič sakė: „Mūsų rajonas – žemdirbių kraštas. Kaime gyvena apie 70 proc. gyventojų. Daug ūkininkų, jie jaunėja. Tai byloja apie tai, kad yra perspektyva. Mūsų žmonės darbštūs, optimistiškai žiūri į gyvenimą. Linkiu jiems neprarasti optimizmo, vilties ir sulaukti gero derliaus“. Tegul šie linkėjimai pildosi.

Autorė Jolanta Dalia Abarienė

Egidijaus Vikevičiaus nuotraukose:

Renginys pavyko. Visų nuotaika puiki

Artojų vienuoliktukas prieš startą

Vyriausias šių metų Artojų varžybų dalyvis Stanislav Parfimovič iš Pabarės seniūnijos aplenkė jaunesniuosius ir pelnė geriausio Šalčininkų artojo vardą. Ar tęs arimo tradicijas jo vaikaičiai?

Organizuojant renginį, jėgas sujungė rajono savivaldybė ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Šalčininkų r. biuras. Nuotraukoje iš kairės rajono meras Zdzislav Palevič, žemės ūkio skyriaus vedėjas Stanislavas Lebedis ir Konsultavimo tarnybos biuro vadovė Lilija Voitechovičienė

Mintimis apie plūgo ateitį augalininkystės konsultantas E. Lukoševičius pasidalino su LŽŪKT redaktore Jolanta Dalia Abariene

Šalčininkų r. savivaldybės meras Zdzislav Palevič dėkoja Robert Matulevič už dalyvavimą artojų varžybose

Andrej Pozniak – antrosios vietos nugalėtojas

 

 Kviečiame pažiūrėti www.agroakademija.lt parengtą videoreportažą