Naujienos

Šalčininkų r. artojų varžybos: tradicijos, bendradarbiavimas ir bendravimas

  2019-07-10

Šalčininkų rajono artojai į varžybas rinkosi jau šešioliktą kartą. Tradicinis renginys vyko ūkininko Gžegožo Zuzo ūkyje, Eišiškių seniūnijoje. Jas organizuoti rajono savivaldybės žemės ūkio skyriui padėjo Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos biuras. Arimo meną demonstravo 9 artojai. Kol jie varžėsi, o teisėjai skaičiavo balus, buvo gera bendrauti su žmonėmis, kurie rūpinasi šios tradicijos tąsa, sėkmingai darbuojasi savo ūkiuose, puikiai žino rajono žemės ūkio situaciją ir ieško būdų, kaip ją gerinti.

Apie prieš 16 metų atgaivintą tradiciją pasakojo Šalčininkų r. savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjas Stanislavas Lebedis. Jau tuomet buvo arimo entuziastų, kurie norėjo dalyvauti varžybose. Pirmose dalyvavo 5 ar 6 artojai, o vėliau jų vis daugėjo. Vienais metais jų buvo net 15.

 „Artojų nereikia kažkaip ypatingai kalbinti. Turime sąrašą, kiekvienam parašome kvietimą ir jei ne vieni, tai kiti atvažiuoja. Tik ūkiai stambėja. Ūkininkai perka galingesnę techniką. Jiems 3–4 korpusų plūgai jau per maži. Įsigyja didesnius, o su jais varžytis nėra kaip. Daug perkama apverčiamųjų plūgų. Taigi ūkininkai atsisako dalyvauti sakydami: „aš jau neturiu tokio plūgo, su kuriuo galėčiau varžytis“, – situaciją apibūdino Stanislavas Lebedis. Pasak jo, prizininkai dažniausiai aria trijų korpusų plūgais.

Paklaustas, ar rajonas turi lyderių, žemės ūkio skyriaus vadovas nedvejodamas paminėjo du iš penkių Terezos ir Janeko Pozniak sūnų Andžejų ir Francišeką. „Iš pradžių dalyvavo tėvas. Jis visada buvo prizininkas, o dažniausiai ir nugalėtojas. Paskui jį pakeitė sūnūs. Kasmet vienas ar kitas dalyvauja. Vienais metais dalyvavo dviese. Jie pirmą ar antrą vietą visada laimi. Labai gerai aria mūsų inžinierius Andžejus Kulevičius, bet jis pas mus dirba, todėl nenorime, kad kas nors pamanytų, jog neobjektyviai vertinama“,– sakė Stanislavas Lebedis.

Lyderis nepasikeitė ir šiose varžybose. Francišekas Pozniak laimėjo pirmąją vietą. Antrasis buvo Vladislavas Ivanov, o trečioji vieta atiteko Silvesteriui Rus.

Per visus tuos 16 metų organizuodami rajono artojų varžybas, Šalčininkų r. savivaldybės žemės ūkio skyrius ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Šalčininkų r. biuras sėkmingai dalinasi darbus.

„Šitas varžybas organizavome kartu su biuru. Organizacinius klausimus bendrai sprendžiame. Eugenijus (red. Eugenijus Lukoševičius, biuro augalininkystės konsultantas) mums padeda ir Lilė (red. Lilija Voitechovičienė, biuro vadovė). Eugenijus vakar laukelius matavo. Draugiškai gyvename su konsultavimo biuru“,– apie bendrus darbus kalbėjo Stanislavas Lebedis.

Kadangi renginys jau turi savo istoriją, darbai taip pat sklandžiai einasi. Biuro konsultantai rengia reikalingus dokumentus, traktorių aprašymus, skaičiuoja balus, atsako už teisėjų komandos sudarymą, rūpinasi, kad nugalėtojai būtų vainikuojami ąžuolo vainikais. Ir biuras, ir žemės ūkio skyrius primena artojams, kad šventė artėja. Žemės ūkio skyrius daugiau jėgų skiria finansiniams reikalams, rėmėjų paieškai.

Biuro konsultantai džiaugėsi, kad visi varžybų dalyviai – biuro klientai arba jų ūkių darbuotojai, o varžybų teisėjų komandoje trys Konsultavimo tarnybos konsultantai: teisėjų komandai vadovavęs Trakų r. biuro augalininkystės konsultantas ir biuro vadovas Albertas Malašauskas,  Varėnos r. biuro augalininkystės konsultantas ir biuro vadovas Audrius Stoškus, Šalčininkų r. biuro augalininkystės konsultantas Eugenijus Lukoševičius.

Daugiau skaitykite čia.