Naujienos

Šiandien užpildę paraiškas, už miškininkystės paslaugas mokėsite kur kas mažiau

  2021-08-17

Turite miško, svarstote, kaip jame tvarkytis pagal visus įstatymus ir nepatirti didelių išlaidų? Suskubkite teikti paraiškas pagal priemonę „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“ ir už reikalingas paslaugas bei konsultacijas mokėkite kur kas mažiau. Tai padaryti dar galima iki rugpjūčio 31 dienos. 

Konsultavimo tarnybai jau penkerius metus patikėta konsultuoti miško valdytojus pagal priemonę „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“. Sukaupta daug patirties, tad kreipkitės į miškininkystės specialistus – puikus pasirinkimas. 

„Finansinė parama yra galimybė spręsti kai kurias kylančias problemas ar iššūkius, patiriant kur kas mažiau finansinių nuostolių. Galimybė gauti konsultacijas suteikiama net 36 mėnesiams. Paslaugas, jų apimtis ir laiką miškų valdytojai renkasi kartu su specialistais aptardami poreikius“,– sakė Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Miškininkystės paslaugų biuro vadovas Justinas Zenevičius.

Kokias paslaugas galite rinktis

Miškotvarkos projektų rengimas

Miško želdinimo ir žėlimo projektų rengimas

Biržių atrėžimas tarpinio ir pagrindinio naudojimo kirtimams

Nenukirsto miško tūrio matavimas

Ribinių linijų pažymėjimas miške

Miško valdos apžiūrėjimas ir įvertinimas

Paraiškų pagal KPP priemones užpildymas ir kt.

Jos visos svarbios siekiant tikslingo ir verslaus miško valdos tvarkymo, yra kompleksinės ir nešališkos. Žodžiu viskas – vienoje vietoje, nereikia blaškytis. 

Kas svarbu 

Jei ketinate kreiptis paramos, turite  būti savo vardu įregistravę žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Ji turi būti ne mažesnė kaip 1,0 ha, vertinant pagal Nekilnojamojo turto kadastro duomenis. 

Prioritetas skiriamas miško valdoms, kurios patenka į saugomas teritorijas. Jei nežinote, ar patenka, miškininkystės specialistai padės tai išsiaiškinti. 

Miško savininkui skiriama 1500 Eur parama pasinaudoti  konsultavimo paslaugomis. Už suteiktas konsultacijas paramos gavėjui tereikia sumokėti PVM mokestį. 

Dėl paraiškos pildymo ir miškininkystės paslaugų susisiekite su Konsultavimo tarnybos Miškininkystės paslaugų biuro specialistu Benu Švedu tel. 8 685 94 410 arba el. p. [email protected] .