Naujienos

Sistema IKMIS 2.0 apdovanota parodos „Ką pasėsi 2021“ medaliu

  2021-09-17

Jau pasveikinti rugsėjo 23–25 d. vyksiančios parodos „Ką pasėsi 2021“ eksponatų konkurso laimėtojai.  Už atnaujintą informacinę sistemą IKMIS 2.0 parodos medalis ir diplomas įteiktas Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybai, padėkota redakcijai „Mano ūkis“ už ilgametę partnerystę.

Šventiniame renginyje Konsultavimo tarnybai atstovavo Oraganizacijos vystymo ir finansų valdymo padalinio vadovė Sandra Urbanavičienė, Informacinių technologijų skyriaus vadovė Ilma Rimkevičienė, redakcijai „Mano ūkis“ –  vyr. redaktorius Viktoras Trofimišinas.

IKMIS 2.0  – tai modernizuota integruota augalų apsaugos informavimo, konsultavimo ir mokymų informacinė sistema, kurią sudaro 4 elektroninės paslaugos, skirtos žemdirbiams, konsultantams, mokslo atstovams ir visiems besidomintiems žemės ūkiu. Šios sistemos tikslas – sudaryti sąlygas Lietuvos žemės ūkio sektoriaus subjektams efektyviau ir mažesnėmis sąnaudomis vykdyti augalų ligų   ir   kenkėjų   stebėseną,   kelti   kvalifikaciją   ir   greičiau   priimti   optimalius   augalų   apsaugos priemonių   naudojimo   sprendimus,   tokiu   būdu   mažinant   neigiamą   augalų   apsaugos   produktų naudojimo keliamą grėsmę bei poveikį Lietuvos žmonių sveikatai, gyvūnams ir aplinkai. 

„Mūsų tikslas – modernizuoti IKMIS į IKMIS 2.0. Sudaryti palankesnes sąlygas besiverčiantiems žemės ūkiu mažesnėmis sąnaudomis vykdyti augalų ligų ir kenkėjų stebėseną, kelti kvalifikaciją, greičiau priimti optimalius augalų apsaugos priemonių naudojimo sprendimus, taip mažinant neigiamą augalų apsaugos produktų naudojimo poveikį Lietuvos žmonių sveikatai, gyvūnams ir aplinkai, skatinti skaitmeninės atskirties mažinimą Lietuvos žemės ūkio sektoriuje bei ES „Žaliojo kurso“ strategijos tikslų įgyvendinimą“, – sakė Konsultavimo tarnybos IT skyriaus vadovė Ilma Rimkevičienė. 

Kaip veikia sistema? 

Į sistemą integruota ir automatiškai pateikiami duomenys iš vabzdžių gaudyklių, internetinių meteorologinių stočių, kurios yra su integruotais augalų ligų bei kenkėjų plitimo prognozavimo moduliais. Taigi IKMIS operatyviai informuojama apie kenksmingų organizmų plitimą įvairių žemės ūkio augalų pasėliuose visoje šalyje.

Taip pat vegetacijos metu ūkininkų pasėlius stebi, augalų apskaitas pagal mokslininkų parengtą metodiką atlieka ir duomenis bei rekomendacijas kas savaitę teikia Konsultavimo tarnybos augalininkystės konsultantai. Siekiant rekomendacijų kokybiškumo, pasėlių sveikatos būklei nustatyti naudojami bepiločiai orlaiviai, azoto poreikio nustatymo matavimo prietaisai bei integruoti ir naudojami palydoviniai duomenys. Šių   visų duomenų visuma siekiama teikti savalaikes kenksmingųjų organizmų plitimo ir augalų apsaugos priemonių naudojimo konsultacijas ir rekomendacijas, siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir padidinti augalininkystės, sodininkystės ir daržininkystės ūkių našumą.

Sistemoje skelbiami ligų, kenkėjų ir piktžolių katalogai, padedantys greičiau atpažinti ligą ar kenkėją ir lengviau pasirinkti juos naikinančius Lietuvoje registruotus augalų apsaugos produktus.

Katalogus nuolat atnaujina Lietuvos agrarinių  ir miškų mokslų centro mokslininkai.

IKMIS 2.0 pateikiama augalų apsaugos produktų duomenų bazė, į kurią informacija gaunama tiesiai iš Valstybinės augalininkystės tarnybos duomenų bazės.

Ūkiai, naudojantys augalų apsaugos produktus, privalo laikytis Integruotos kenksmingų organizmų kontrolės reikalavimų. Sistemoje užpildęs anketą, kiekvienas vartotojas sužino, ar ūkis juos atitinka, jeigu neatitinka – pateikiama informacija apie tobulintinas ūkio veiklos sritis.

Jei reikia patarimo dėl integruotos augalų apsaugos metodų taikymo, galima susisiekti IKMIS interaktyviu būdu.

Kita svarbi paslauga – mokymai nuotoliniu būdu. IKMIS galima gilinti žinias pagal daugiau nei 15 mokymų programų.​

Ką pavyko modernizuoti? 

Modernizuotas, išplėstas ir sutankintas agrometeorologinių stočių tinklas. Dabar yra 55 Konsultavimo   tarnybos   valdomos   stotys,   įdiegtos   vabzdžių   gaudykles.   Sukurtas meteorologinių stotelių platforminis sprendimas: galimybė pajungti kitų šalių valdomas meteorologines stoteles, kurios turi galimybę perduoti duomenis. Integruoti nauji prognozavimo moduliai, atnaujinti, papildyti augalų ir kenksmingų organizmų katalogai, įgalinant augalų kenksmingų organizmų plitimo prognozavimą sodininkyste ir daržininkyste besiverčiantiems Žemės ūkio subjektams.

Sukurti bendro naudojimo informacinių technologijų sprendimai, kuriuos galima perpanaudoti kitos institucijos savo paslaugų kūrimui.

Sukurta ir įdiegta mobilioji IKMIS 2.0 aplikacija.

Įdiegtas elektroninis parašas išduodamų pažymėjimų pasirašymui. Taigi ketvirta paslauga jau iki galo  elektroninė: nuo registracijos iki pažymėjo išdavimo.

Integruoti orų prognozės duomenys. Remiantis jais, sudaroma rekomendacija vartotojams, kada nerekomenduojama purkšti laukų.

Pateikiami   Stichinių   meteorologinių   reiškinių   „Ilgas   lietingas   laikotarpis“   ir   „Sausra“ duomenys,  Standartizuoto   kritulių   indekso   (SPI)   reikšmės,   kurios   ypatingai   svarbios apsidraudusiems pasėlius. 

IKMIS 2.0 prieinamumas vartotojams 

Žemdirbiams tereikia turėti  kompiuterį ar mobilų telefoną ir prisijungimą prie interneto. IKMIS portalą pasieks adresu www.Ikmis.lt naudojant internetinę naršyklę. IKMIS mobilią aplikaciją galima parsisiųsti iš Google Play (android)/App   Store (Ios).  Siekiant  didinti  sistemos informacijos populiarumą pasėlių vegetacijos metu (pavasarį bei rudenį) IKMIS sistemoje esanti vertinga  informacija  vartotojams  pateikiama  videoreportažuose ir transliuojama agrokademija.lt, socialiniuose tinkluose ir kt.

Šiuo metu IKMIS naudojasi apie 9000 unikalių vartotojų.

Naujausias IKMIS įvertinimas – gerosios praktikos pavyzdys tausaus augalų apsaugos produktų naudojimo Lietuvoje (Europos audito rūmų išvada, 2020 m. gruodis).

Daugiau apie IKMIS 2.0