Naujienos

Skaudūs įvykiai ūkiuose – mažinkime riziką

  2021-07-22

Valstybinė darbo inspekcija informuoja apie traumas ir net mirtinus atvejus žemės ūkio sektoriuje. Skaudžios žinios sukrečia ir verčia pagalvoti. Ką daryti, kad nelaimių išvengtume? Akivaizdu – daugiau dėmesio skirti darbuotojų saugai.

Valstybinė darbo inspekcija informavo, kad 2021 m. liepos 1 d. darbo vietoje buvo mirtinai traumuotas ūkininko ūkio (Alytaus r.) pagalbinis darbininkas. Nukentėjusysis rastas suspausta galva tarp krautuvo rėmo ir kaušo kėlimo mechanizmo. Liepos 9 d. ūkininko ūkyje darbuotojas žuvo įkritęs į neveikiantį pašaro dalytuvą. Dar vieno ūkininko darbuotojas gegužės 28 d. nukrito nuo vandens cisternos laiptelių ant betoninių dirbtuvių grindų ir dėl patirtos galvos traumos vėliau mirė. Dar 7 atvejais žemės ūkio darbuotojams buvo sunkiai pakenkta sveikatai.

Konstatuojama, kad 2020 m. per atitinkamą laikotarpį žemės ūkio ekonominės veiklos rūšių įmonėse buvo įvykęs 1 mirtinas ir 3 sunkūs nelaimingi atsitikimi darbe. Tai rodo, kad vasaros viduryje, padidėjus darbų apimtims darbdaviai žemės ūkyje vis mažiau deda pastangų užtikrinant darbuotojų saugą ir sveikatą. 

Mažinkime riziką bendradarbiaudami su specializuotais konsultantais 

Žemės ūkis – viena iš pavojingiausių ekonominės veiklos sričių. Nelaimingi atsitikimai čia įvyksta ne tik dėl netvarkingos technikos, bet ir dėl darbuotojų mokymo stokos, jų  neteisingų veiksmų. Rimtas darbdavio požiūris į darbų saugą konsultuojantis su profesionaliais specialistais – labai svarbus profilaktinis darbas. Tai suprantantys ūkininkai kasmet renkasi Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Darbų saugos skyriaus specialistų paslaugas ir konsultacijas.

„Mūsų darbo sritis – žemės ūkis. Vykstame pas klientus visoje Lietuvoje. Įvertiname ūkio ar verslo įmonės situaciją, patariame, ką reikėtų daryti, kad jie atitiktų visus darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimus. Parengiame privalomus vidinius norminius dokumentus – instrukcijas, įsakymus, pareiginius nuostatus, instruktuojame darbuotojus. Taip pat dalyvaujame nelaimingų atsitikimų tyrimuose ir konsultuojame klientus visais rūpimais darbų ir priešgaisrinės saugos klausimais, atliekame tęstinę ūkio ar įmonės priežiūrą“, – teikiamas paslaugas vardijo vyriausioji darbų saugos specialistė, vykdanti Darbų saugos skyriaus vadovės funkcijas Audronė Kirijenkienė.

Kaip minėta, labai svarbūs yra darbuotojų mokymai. Konsultavimo tarnyba organizuoja mokymus pagal Įmonių, įstaigų, organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų, kuriems pavesta kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti mokymo programą (MK2). Juose lektoriauja kompetentingi specialistai. Įgytos žinios naudingos įgyvendinant priešgaisrinės saugos reikalavimus objekte, mažinant gaisrų riziką. Mokymų dalyviai gauna neterminuotai galiojantį pažymėjimą. Mokytis ir įgyti pažymėjimą galima ir nuotoliniu būdu informacinėje sistemoje IKMIS. Kviečiame registruotis.

Taigi nereikėtų galvoti – mano ūkyje ar įmonėje taip nenutiks. Geriau imtis visų reikalingų priemonių, kad tikrai nenutiktų.

Naudotasi VDI informacija