Naujienos

Su tarptautiniais partneriais diskutuota apie skaitmeninių konsultavimo įrankių plėtros tendencijas

  2023-09-08

Tarptautiniame  projekte „Inovatyvių ūkio konsultavimo įrankių taikymas ir sklaida“ (FAIRshare) LŽŪKT yra Šiaurės Rytų Europos regiono lyderė. Ji drauge su projektą koordinuojančia Airijos žemės ūkio ir maisto plėtros tarnyba „Teagasc“ rugsėjo 7 d. organizavo tarptautines nuotolines dirbtuves (angl. workshop) skaitmeninių konsultavimo įrankių ir paslaugų plėtros tendencijoms minėtame regione aptarti. Dalyvauti dirbtuvėse LŽŪKT pakvietė žemės ūkio konsultavimo institucijų atstovus ir informacinių technologijų specialistus iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Suomijos bei Moldovos.  

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) dalyvauja tarptautiniame projekte „Inovatyvių ūkio konsultavimo įrankių taikymas ir sklaida“ (FAIRshare). Jo tikslas – sukurti atviros prieigos skaitmeninių konsultavimo įrankių ir paslaugų registrą, naudojamą tarptautiniu mastu. Ypatingas dėmesys projekte skiriamas konsultantų bendradarbiavimui stiprinti, siekiant paskatinti plačiau ir efektyviau naudoti skaitmeninius konsultavimo įrankius visoje Europoje.  

„Siekiant palyginti atskiruose Europos regionuose vyraujančias konsultavimo paslaugų ir įrankių skaitmeninimo tendencijas bei identifikuoti jas lemiančius faktorius, įgyvendinant projektą organizuojamos dirbtuvės, į kurias kviečiami atskirų regionų žemės ūkio konsultavimo institucijų atstovai, ūkininkai, informacinių technologijų specialistai. Mūsų regiono dirbtuvėse buvo identifikuota daug ir įvairių faktorių, kurie galėtų paskatinti ir konsultantus, ir ūkininkus plačiau naudotis skaitmeniniais įrankiais. Kaip vienas iš svarbiausių įvardintas skaitmeninio įrankio naudojimo paprastumas. Siekiant tai užtikrinti, skaitmeninių įrankių kūrimo metu ypač svarbus nuolatinis glaudus bendradarbiavimas tarp įrankio kūrėjų, konsultantų ir ūkininkų, kad įrankis būtų ne tik paprastas naudoti, bet ir geriausiai atitiktų naudotojų lūkesčius bei poreikius“, – kalbėjo viena iš Šiaurės Rytų Europos dirbtuvių organizatorių, LŽŪKT Inovacijų paramos tarnybos vadovė Lina Žukauskienė.

Projektas „FAIRshare“ finansuojamas Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ lėšomis.

 LŽŪKT informacija