Naujienos

Susitikimai su partneriais stiprina bendradarbiavimą

  2024-05-27

Geri ryšiai su partneriais – labai svarbūs. Pristatyti savo veiklą, naujoves, paieškoti glaudesnio bendradarbiavimo galimybių rajonuose veikiančių žemės ūkio srities įstaigų ir organizacijų atstovus kvietė Kupiškio r Alytaus r. biurų konsultantai.

Šiemet LŽŪKT skiria didesnį dėmesį bendradarbiavimui su rajonuose veikiančiomis žemės ūkio srities įstaigomis ir organizacijomis. Organizuojami susitikimai. Gegužę tokie įvyko Kupiškio, Alytaus rajonų biuruose.

Susitikimuose dalyvavo rajonų savivaldybių žemės ūkio skyrių, Lietuvos ūkininkų sąjungos, bankų, Augalininkystės tarnybos ir kitų bendradarbiaujančių įstaigų ir organizacijų atstovai. Su jais bendravo biuro konsultantai ir LŽŪKT centrinės buveinės specialistai. Priminta apie teikiamas paslaugas, tartasi, kuriose srityse galima glaudžiau bendradarbiauti.

LŽŪKT informacija

Nuotraukos iš  biurų fotoarchyvų