Naujienos

Sveikiname pelnytai įvertintas specialistes, puikias koleges, agronomes

  2023-02-27

Lietuvos agronomų sąjungos suvažiavime LŽŪKT augalininkystė ekspertė Kristina Narvidienė ir Joniškio r. biuro augalininkystės konsultantė Rima Balsytė nominuotos LAS Garbės narėmis. 

Kristina Narvidienė LŽŪKT Technologinių paslaugų (anksčiau Augalininkystės) skyriuje augalininkystės specialiste, vėliau eksperte dirba nuo 2002 m. Jos darbinė veikla yra įvairiapusė:  naujų augalininkystės konsultantų parengimas darbui, konsultantų ugdymas ekologinės gamybos, žaliojo kurso, klimato kaitos, geros žemdirbystės praktikos ir kitais augalininkystės srities klausimais, metodikų, išmaniųjų įrankių kūrimas ir tobulinimas („e-GEBA Augalininkystė“), paskaitų ūkininkaujantiems skaitymas, jų konsultavimas, dalijimasis ekspertinėmis žiniomis dalyvaujant žemės ūkio politiką formuojančiose darbo grupėse, rengiant žemės ūkio veiklą reglamentuojančias taisykles, metodikas.

Ji aktyviai dalyvauja tarptautiniuose ir vietiniuose projektuose, skaito pranešimus konferencijose. Agronomė darbe gerbiama ir vertinama už profesionalumą – nuolat besikeičiančių profesinių žinių atnaujinimą, sugebėjimą jomis dalintis, už atsidavimą ugdant naujus augalininkystės konsultantus, jaunus specialistus, už geranorišką bendradarbiavimą su partneriais. 

Kristina kelis kartus nominuota kaip geriausia LŽŪKT metų specialistė, renkama į Etikos komitetą, Darbo tarybą, kaip kolegė, kuria pasitikima. 

Joniškio r. biuro augalininkystės konsultantė Rima Balsytė biure dirba nuo 1998 m. Ji gerai žinoma rajone ir už jo ribų, gerbiama ūkininkų už sąžiningą, atsakingą, kruopštų darbą. Konsultantė ne tik teikia paslaugas ūkininkams, bet ir labai nuoširdžiai juos konsultuoja, moko, dalinasi naujovėmis, perspėja apie sprendimų ar veiksmų pasekmes.

R. Balsytė gerbiama ir vertinama kolegų, ji skiria laiko ir prisideda prie LŽŪKT augalininkystės konsultantų ugdymo – kuruoja naujokus, konsultuoja kolegas augalų apsaugos klausimais. Rima prisideda ir prie augalininkystės paslaugų plėtros, atnaujina augalų apsaugos mokymų medžiagą ir lektoriauja – moko visos šalies ūkininkus, kaip teisingai, atsakingai naudoti chemines priemones. 

Sveikiname pelnytai įvertintas specialistes, puikias koleges, agronomes.

 Parengta pagal LAS informaciją.

 „Mano ūkis“ nuotraukos