Naujienos

Tartasi dėl bendradarbiavimo su UAB Baltic Vianco prekyba

  2018-10-10

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos centrinėje buveinėje spalio 9 d. vyko susitikimas su D. Dzekčioriumi, UAB Baltic Vianco prekyba vadovu ir LMGAGA (Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos) tarybos nariu. Jo metu aptarta bendradarbiavimo galimybės organizuojant seminarų ciklą mėsinių galvijų augintojams skirtinguose Lietuvos regionuose, planuojamų seminarų dalykinis turinys, susijęs ir su mokslo pasiekimais. Mokslo institucijai atstovavo LSMU VA Gyvulininkystės instituto direktorės pavaduotojas A. Šiukščius. Nuspręsta pirmąjį renginį organizuoti 2019 m. vasario pradžioje.  Taip pat susitikime užsiminta apie planus teikti konsultacijas Latvijos mėsinių galvijų augintojams, LŽŪKT gyvulininkystės ekspertą Vytą Gudaitį  įtraukti į UAB Baltic Vianco projektą „Baltijos lankų jautiena“, teikiant jame ūkių sertifikavimo paslaugą.

D. Dzekčiorius (pirmas dešinėje) diskutuoja su LŽŪKT Plėtros padalinio vadovu R. Petraičiu, gyvulininkystės paslaugų vadove V. Živatkauskiene ir Konsultavimo paslaugų ir produktų valdymo skyriaus vadove R. Milčiuviene.

LŽŪKT informacija