Naujienos

Teikiami siūlymai žemės ūkio ir miškininkystės dekarbonizacijos darbo grupėje

  2022-01-19

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos specialistai teikia siūlymus žemės ūkio ir miškininkystės dekarbonizacijos darbo grupėje.

Lietuvai siekiant klimato neutralumo, su visuomene ir verslu tariamasi, kaip skirtinguose ūkio sektoriuose bus siekiama 2030 m. numatytų šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo tikslų.

Siekdamos kokybiško rezultato, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija kartu su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija įsteigė atskirų sektorių dekarbonizacijos darbo grupes.

Žemės ūkio ir miškininkystės dekarbonizacijos darbo grupėje Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybai atstovauja Konsultavimo paslaugų ir produktų valdymo skyriaus vadovė Reda Milčiuvienė ir augalininkystės paslaugų vadovas Karolis Urba. Jie drauge su kitais grupės nariais diskutuoja ir teikia siūlymus dėl papildomų priemonių siekiant klimato kaitos švelninimo tikslų iki 2030 m. Svarbiausias siekis –  po atviro, efektyvaus dialogo, išgirdus naujas idėjas ir išklausius skirtingus požiūrius, sudaryti Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano priemonių sąrašą.