Naujienos

Tikimasi naujų bendradarbiavimo galimybių su Lenkijos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

  2019-01-22

Lenkijos centrinės žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktoriaus Jaceko Vesierskio (Jacek Węsierski) kvietimu, jos centrinėje būstinėje lankėsi LŽŪKT specialistų grupė. Susitikimo tikslas – pasidalinti konsultantų mokymo, informacinių sistemų kūrimo ir kt. patirtimi.

Lenkijos centrinės žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktoriaus Jaceko Vesierskio (Jacek Węsierski) kvietimu, jos centrinėje būstinėje lankėsi LŽŪKT direktorius dr. Edvardas Makelis, Plėtros padalinio vadovas Rimtautas Petraitis, Profesinių kompetencijų padalinio vadovė Asta Šakickienė, Paslaugų klientams padalinio vadovė Giedrė Butkienė, Tiksliojo ūkininkavimo biuro vadovas Saulius Cironka, l. e. Organizacijos vystymo ir finansų valdymo skyriaus vadovės pareigas Akvilė Žvikaitė, l. e. Žmogiškųjų išteklių vystymo ir administravimo skyriaus vadovės pareigas Lina Ročkienė, Inovacijų plėtros skyriaus vadovė dr. Gintarė Kučinskienė.

Lenkijoje žemdirbius konsultuoja apie 4000 konsultantų. Konsultavimo tarnybos centro uždavinys – tobulinti konsultantų žinias, rengti jiems informacinę ir metodinę medžiagą, tikrinti kompetencijas ir suteikti jų darbui reikalingą akreditaciją.

Mokymo metodai įvairūs

Konsultantai mokomi įvairiais metodais – ne tik auditorijose, daug dėmesio skiriama praktiniam mokymui, kuris vykdomas Lenkijoje veikiančiuose demonstraciniuose-mokomuosiuose ūkiuose (per 100 ūkių visoje šalyje). Konsultantai juose atlieka ir kelių savaičių praktiką.

Plačiai naudojama ir nuotolinių mokymų sistema, rengiama daug videomokomosios medžiagos, mokymuose lektoriauja mokslo darbuotojai.

Sukurta inovacijų brokerių sistema

Inovacijų brokerystė – dar viena sritis, kurią plėtoja Lenkijos konsultavimo centras Brvinove. Lenkijoje sukurta inovacijų brokerių sistema, skirta skatinti inovacijas ūkiuose, steigti inovacijų partnerysčių grupes ir skatinti jų veiklą, kuri finansuojama kaimo tinklo lėšomis.

Atrinkti konsultantai-inovacijų brokeriai regionuose vykdo švietėjišką veiklą, buria į grupes diegti inovacijas suinteresuotus ūkininkus ir mokslininkus, padeda rengti ir įgyvendinti EIP veiklos grupių inovacijų projektus.

Sutarta toliau keistis patirtimi

Su Lenkijos konsultavimo centro vadovybe sutarta bendradarbiauti ir pasinaudoti lenkų patirtimi organizuojant konsultantų mokymą, rengiant informacinę-metodinę medžiagą, skatinant inovacijų diegimo ir paramos sistemą Lietuvoje.

Lenkijos kolegos susidomėjo Lietuvoje LŽŪKT su partneriais sukurta informavimo, konsultavimo ir mokymų informacine sistema IKMIS. Jie pripažino, kad ji labai inovatyvi ir naudinga, ir norėtų perimti Lietuvos patirtį diegiant tokią sistemą Lenkijoje. Artimiausiu metu numatytas Lenkijos kolegų vizitas į Lietuvą, taigi toliau bus keičiamasi gerąja patirtimi.